Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce



Nowi Rycerze Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie

Duchowni, pracownicy wyższych uczelni, lekarze i ludzie innych zawodów – łącznie dwadzieścia osób dostąpi w dniach 5-7 czerwca w Kielcach ceremonii inwestytury, czyli włączenia w szeregi Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Karol B. Szlenkier, od 2008 r. zwierzchnik w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wyjaśnia, że inwestytura odbędzie się na zaproszenie bp. Kazimierza Ryczana, który jest członkiem zakonu od początku ustanowienia zwierzchnictwa narodowego w naszym kraju. Siedziba zwierzchnictwa mieści się w Miechowie (diecezja kielecka, województwo małopolskie) – kolebce bożogrobców od XII wieku.

Główne uroczystości kieleckiej inwestytury będą się odbywały przed dwa dni. W piątek 6 czerwca zaplanowano Liturgię Czuwania i Mszę w kościele św. Wojciecha, a w sobotę 7 czerwca – główną Mszę św. w Bazylice Katedralnej. Wcześniej, w czwartek 5 czerwca, odbędzie się czuwanie w kościele akademickim św. Jana Pawła II.

W ramach inwestytury kandydaci do zakonu wypowiedzą podczas specjalnej liturgii uroczyste ślubowanie rycerskie w obecności biskupa, następnie podpiszą tekst przysięgi i złożą dokument na ołtarzu. Dokona się wtedy także poświęcenie strojów i dystynktoriów zakonnych. Inwestytura przewiduje również uroczyste pasowanie na rycerza, przyjęcie dam i kawalerów oraz osób duchownych. Uroczystościom będzie przewodniczył bp Kazimierz Ryczan. W inwestyturze biorą udział wszyscy członkowie zwierzchnictwa w Polsce oraz zaproszeni goście.

„Zjazd w Kielcach będzie okazją do wspólnej zakonnej modlitwy, ale również do miłego spotkania wszystkich konfratrów z Polski i zaproszonych gości z zagranicy” – poinformował Karol B. Szlenkier. Inwestytury odbywają się zasadniczo co roku 1996 r., w różnych miastach Polski, na zaproszenie biskupów diecezjalnych.

Zgromadzenie bożogrobców powstało w Jerozolimie w 1114 r. Głównym zadaniem zakonników była straż przy Grobie Chrystusa oraz opieka nad przybywającymi tu licznie pielgrzymami. Zakon od początku cieszył się prestiżem w Europie.

Do Polski bożogrobcy przybyli w XII wieku, osiedlając się w Miechowie. Wprowadzili tu swoją specyficzną liturgię i nabożeństwa, wcześniej nieznane, m.in. rozpowszechnili zwyczaj urządzania grobu Chrystusa w kościołach w Wielki Piątek. Bożogrobców sprowadził wielmoża małopolski komes Jaksa herbu Gryf, powracając z Ziemi Świętej. Ufundował im kościół i klasztor w swych dobrach, na złożonym kopczyku świętej ziemi z Jerozolimy.

W 1819 r. nastąpiła kasata zakonu bożogrobców, ale wieloletnie starania kolejnych proboszczów miechowskich o przywrócenie dawnej rangi zostały zwieńczone sukcesem. W 1996 r. kościół został podniesiony do godności bazyliki mniejszej.

Bożogrobcy formalnie powrócili do Polski w latach 90. XX wieku. W 1995 r. mianowano kard. Józefa Glempa Wielkim Przeorem i utworzono zwierzchnictwo bożogrobców w Polsce.

Obecnie zakon jest stowarzyszeniem duchownych i świeckich, nie związanych ślubami zakonnymi. Działa w ponad 40 krajach. Bożogrobcy aktywnie wspierają katolików w Ziemi Świętej, utrzymują i prowadzą tam blisko 100 szkół. Zakon liczy 28 tys. członków na świecie, w Polsce należy do niego ok. 240 osób. Jego siedziba znajduje się w Miechowie, przy Bazylice Mniejszej Grobu Bożego.



PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński