Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceWielki Mistrz J. Em. kard. Edwin Frederick O’Brien obchodził 75 urodziny

Kardynał Edwin Frederick O’Brien, Wielki Mistrz Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, obchodził w ostatnim czasie 75 urodziny. Urodził się 8 kwietnia 1939 r. w Nowym Jorku. Studiował teologię i filozofię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym św. Józefa w Dunwoodie (Yonkers). 29 maja 1965 r. otrzymał święcenia kapłańskie z rąk kard. Francisa Spellmana ówczesnego arcybiskupa Nowego Jorku. Rozpoczął pracę duszpasterską w parafii Najświętszej Trójcy a następnie w armii amerykańkiej jako cywilny kapłan w elitarnej Akademii Wojskowej Stanów Zjednoczonych w West Point. W latach 1970-1973 był kapelanem wojskowym w różnych jednostkach dochodząc do stopnia kapitana. M.in. w latach 1971-73 posługiwał żołnierzom walczącym w Wietnamie. W armii odbył kurs spadochronowy. Po powrocie z Wietnamu rozpoczął studia w Papieskim Kolegium Północnoamerykańskim w Rzymie. W 1976 r. na Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu (Angelikum) uzyskał tytuł doktora z zakresu teologii moralnej. W tym samym roku wrócił do ojczyzny i został kapłanem przy katedrze św. Patryka w Nowym Jorku oraz wicekanclerzem archidiecezji. W 1979 r. koordynował wizytę Jana Pawła II w tym mieście. W 1981 r. został dyrektorem diecezjalnym ds. socjalnych środków komunikacji, a w 1983 r. osobistym sekretarzem kard. Terenca Cooka, arcybiskupa Nowego Jorku. W latach 1985-1989 oraz 1994-1997 był rektorem Arcybiskupiego Seminarium Duchownego św. Józefa w Dunwoodie, a w latach 1990-1994 rektorem Papieskiego Kolegium Północnoamerykańskiego w Rzymie.

W 1996 r. Ojciec Święty Jan Paweł II mianował go biskupem pomocniczym Nowego Jorku. Sakry biskupiej udzielił mu kard. John O'Connor. Rok później otrzymał nominację na biskupa polowego Armii Amerykańskiej. W 1999 r. odwiedził Polskę, spotkał się m.in. z uczestnikami 8 Pieszej Pielgrzymki Żołnierzy. W 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował go arcybiskupem Baltimore, najstarszej diecezji Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, przez co stał się honorowym prymasem USA.

W dniu 29 sierpnia 2011 r. papież Benedykt XVI mianował abp. O’Briena pełniącym obowiązki Wielkiego Mistrza Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Tytuł Wielkiego Mistrza otrzymał 15 marca 2012 r., po wcześniejszym (6 stycznia 2012 r.) powołaniu go do Kolegium Kardynalskiego.

W 2013 r. otrzymał tytuły doktora honoris causa na dwóch uniwersytetach amerykańskich: John Cabot University oraz St. John’s University (Nowy Jork).

Wielki Mistrz, kard. Edwin Frederick O’Brien odwiedził nasze Zwierzchnictwo we wrześniu 2012 r. uczestnicząc m.in. w II. Dniach Jerozolimskich w Miechowie.

Zwierzchnik OESSH w Polsce Karol Bolesław Szlenkier C*SSH, w przededniu kieleckiej Inwestytury, wystosował do Jubilata list z życzeniami od polskich bożogrobców.

Barbara Szablowska-Małoszewska DSSHPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński