Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 17
13 kwietnia 2003 r.

Droga Krzyżowa na Makowym Wzgórzu w Praszce

Ks. Zdzisław Wójcik

Abp Stanisław Nowak święci stacje drogi krzyżowej
Fot. Archiwum

23 marca br. w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu w Praszce odbyła się uroczystość poświęcenia i erygowania krzyża i stacji drogi krzyżowej. Dzięki wysiłkowi wspólnoty parafialnej z ks. kan. Stanisławem Gasińskim sanktuarium zaczyna się rozwijać i przyciągać wiernych z wielu parafii. Ksiądz Arcybiskup, który przewodniczył Mszy św., powiedział, że „możemy uczcić tutaj święty krzyż, jego relikwie i Matkę Bożą Kalwaryjską stojącą wiernie pod krzyżem”. W uroczystości wzięli udział m.in.: dziekan regionu wieluńskiego ks. prał. Marian Gąsiorowski, prepozyt kolegiackiej kapituły wieluńskiej z Wielunia – ks. prał. Marian Stochniałek, kapłani z dekanatu, siostry felicjanki z Praszki, orkiestra z diecezji opolskiej, Straż Pożarna z Wygiełdowa i gwardia Matki Bożej z Praszki.
W każdą środę wierni przeżywają w sanktuarium kilkugodzinne czuwanie kalwaryjskie, odmawiając w Roku Różańca Świętego wszystkie jego części. Sprawowana jest Eucharystia połączona z nieszporami. Uroczystości kończą się zawsze apelem maryjnym. Każdego 16. dnia miesiąca wierni uczestniczą we Mszy św. w intencji naszego umiłowanego Ojca Świętego.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński