Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 38
20 września 2015 r.

Akt Zawierzenia Archidiecezji Częstochowskiej Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia

+ Bogurodzico Dziewico, Najświętsza Matko Odkupiciela Jezusa Chrystusa, Kalwaryjska Matko Zawierzenia!

Stajemy dzisiaj przed Twoim Kalwaryjskim Obliczem – pobłogosławionym przez św. Jana Pawła II – jako wspólnota wiary Kościoła Archidiecezji Częstochowskiej, ze mną jako jej Pasterzem z woli Twojego Syna, z abp. Stanisławem Nowakiem – seniorem naszej archidiecezji, z ks. bp. Antonim Długoszem – biskupem współpracownikiem oraz rzeszą tu zebranych Twoich wiernych, Matko. Przez blisko 90 lat istnienia Diecezji wzrastamy w Twojej szkole, ucząc się od Ciebie zawierzenia Bogu i przyjmowania miłosiernych planów Jego Opatrzności w każdym czasie i w każdej sytuacji naszego życia.

Dziękujemy, że w tym czasie życia Kościoła na ziemi polskiej prowadzili nas niezwykli świadkowie wiary w osobach: sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II – „człowieka zawierzenia”. Dlatego w nieustannie zmieniających się uwarunkowaniach społeczno-politycznych, będąc dla nas „przedziwną pomocą i obroną”, Maryjo, wytrwaliśmy w wierze Twojego Syna Jezusa Chrystusa, w Jego Ewangelię i Tajemnicę Kościoła.

Dzisiaj, w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń dla wiary i odważnego o niej świadectwa, prosimy Cię, zwróć na nas po raz kolejny swoje miłosierne oczy, aby wyprosić to, czego najbardziej potrzebujemy.

Maryjo, Kalwaryjsko Matko Zawierzenia! Oddaję Ci całą wspólnotę Kościoła Częstochowskiego, aby była silna wiarą, nadzieją i miłością, przyjmując Ewangelię Jezusową z wszystkimi jej wymaganiami, autentycznie interpretowaną i głoszoną przez Pasterzy Kościoła, nie ulegając w niczym trendom neopogaństwa i nie idącą na kompromis z propozycjami tego świata.

Zawierzam Ci wszystkie rodziny, aby były prawdziwymi wspólnotami życia i miłości, budując swoje szczęście na fundamencie Jezusa Chrystusa i Jego prawie miłości, prowadząc do zbawienia swoich członków w oparciu o Słowo Objawienia i życie sakramentalne.

Powierzam Ci szczególnie młode pokolenie, nasze dzieci i ludzi młodych, aby wzrastały w przyjaźni z Jezusem, otoczeni miłością i troską swoich rodziców, nauczycieli, wychowawców i duszpasterzy. Niech przezwyciężają wszelkie zagrożenia demoralizacji i błędów. Już dzisiaj zawierzam Ci wszystkie drogi spotkań ludzi młodych w ramach Światowych Dni Młodzieży 2016 r., pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka.

Przedstawiam Ci wszystkie wspólnoty parafialne, na czele z ich duszpasterzami. Niech będą żywym Kościołem pośród ludzi i dla ludzi, w których każdy będzie mógł odnaleźć swoje miejsce i swoją niepowtarzalność, karmiąc się Słowem Bożym i Chrystusowym Ciałem, niech staną się świadkami wiary wobec niekontrolowanego liberalizmu moralnego.

Ze szczególną troską i odpowiedzialnością, o Matko, oddaję Ci wspólnoty Wyższego i Niższego Seminarium Duchownego, błagam o dar nowych powołań do służby Bożej z naszych rodzin, a następnie Wyższy Instytut Teologiczny, społeczności Kurii i Sądu Metropolitalnego, Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Katolickie Radio Fiat i wszystkie pozostałe Instytucje diecezjalne.

Zawierzam Ci, Maryjo, wszystkich ludzi chorych i cierpiących, ludzi w podeszłym wieku, całą rzeszę bezrobotnych, ludzi w jakikolwiek sposób skrzywdzonych i wykluczonych, a zwłaszcza ludzi zniewolonych od strony materialnej i moralnej. Niech ich wszystkich ogarnie i podźwignie miłosierna miłość Twojego Syna.

Jeszcze raz w szczególny sposób Twojemu Niepokalanemu Sercu oddaję wszystkich braci Kapłanów, Osoby Życia Konsekrowanego, począwszy od Księży Neoprezbiterów aż po Kapłanów Seniorów z ich charyzmatem modlitwy i cierpienia. Niech miłość do Twojego Syna i wobec Ciebie, Maryjo, będzie dla nich siłą w trudach apostolstwa, a zwłaszcza w sytuacjach niezrozumienia i ataków kierowanych przeciwko nim przez siły nieprzyjazne Kościołowi.

Wreszcie, oddaję Ci, Maryjo, w opiekę to miejsce, któreś wybrała – Archidiecezjalne Sanktuarium na Kalwarii w Praszce, jego Założycieli, ks. Stanisława Gasińskiego, Fundatorów, Ofiarodawców, jego teraźniejszość i przyszłość.

Zawierzam Ci wszystkich bez wyjątku, wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy. Niech wszystko służy większej Twojej czci w dziele zbawienia człowieka. Przyjmij ten kolejny Akt Zawierzenia, wypraszając łaskę wierności i wewnętrzną siłę do jego realizacji. Amen.

Akt Zawierzenia został odczytany przez abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego, 12 września br., w dniu koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński