Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 4
22 stycznia 2016 r.

Praszka – Kalwaria

Pokłon Trzech Mędrców przy Kaplicy Betlejem

Ks. Antoni Tatara

6 stycznia br. w kościele pw. Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce odbył się koncert kolęd w wykonaniu zespołu instrumentalno-wokalnego z Szyszkowa. Potem zaś uroczysty obchód Pokłonu Trzech Mędrców

Wikariusz tutejszej parafii ks. Tomasz Śleziak w krótkim słowie do dzieci i ich opiekunów wyjaśnił następnie tajemnicę uroczystości Objawienia Pańskiego i  plan obchodu tego dnia w miejscowym sanktuarium pasyjno-maryjnym. Eucharystii przewodniczył ks. prał. Stanisław Gasiński, proboszcz i  kustosz sanktuarium. – Mędrcy, których mamy naśladować w życiu, z wytrwałością podążali za gwiazdą i  szukali nadziei, która nigdy nie zawiedzie – powiedział w słowie wstępnym. W homilii natomiast podkreślił, że Mędrcy są „przykładem determinacji w poszukiwaniu Boga. Odkryli znaki czasu i potrafili je właściwie odczytać. Dzięki temu spotkali się z Chrystusem, który mógł ich przemienić”. Na zakończenie odbył się obrzęd błogosławieństwa kadzidła i kredy.

Potem uformowała się procesja Pokłonu Trzech Mędrców. Na jej czele kroczył przedstawiciel Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, niosąc ruchomą gwiazdę, a inni członkowie tego bractwa nieśli ze sobą światełko betlejemskie w formie lampionu na pamiątkę światła gwiazdy, za którą szli ongiś Trzej Królowie. Z  kapłanami podążały dzieci w pięknych koronach na głowie, niosąc w darze Dzieciątku Jezus symboliczne imienne serduszka. Za dziećmi podążali ich opiekunowie oraz pielgrzymi, którzy przybyli na Kalwarię w Praszce. Orszak Pokłonu Trzech Mędrców podążał przez Bramę Miłosierdzia do kaplicy Betlejem usytuowanej przy alei kard. Stefana Wyszyńskiego, jedynej tego typu w naszej archidiecezji. Na ścianach wspomnianej kaplicy są ołtarze z obrazami pokłonu Mędrców i  Pasterzy. W  trakcie pokłonu z balkonu kościoła pw. Świętej Rodziny orkiestra grała kolędy.

Przy kaplicy Betlejem ks. Gasiński odmówił stosowną modlitwę, podczas której wierni powtarzali: „Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach życia”. Następnie ks. Śleziak odczytał modlitwę inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II, któremu zależało na powstaniu Kalwarii w Praszce. Po modlitwie dzieci złożyły Dzieciątku Jezus wspomniane serduszka. Jedno z nich zostało wylosowane, a jego właściciel otrzymał piękny upominek. Nie zapomniano także o wszystkich uczestnikach tej uroczystości, którym KBMP wręczało również słodkie upominki. Na rozesłanie Ksiądz Kustosz udzielił zebranym błogosławieństwa, życząc, by tak jak Mędrcy, którzy przybyli do Betlejem i byli znakiem, że dla wszystkich Bóg pragnie szczęścia i zbawienia, owo szczęście towarzyszyło każdemu z uczestników procesji Pokłonu Trzech Mędrców na Kalwarii w Praszce.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński