Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 6
7 lutego 2016 r.

Praszka – wizyta arcybiskupów

Abp Zimowski i abp Depo pielgrzymowali na Kalwarię

Ks. Antoni Tatara

Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia abp Zygmunt Zimowski wraz z abp. Wacławem Depo, metropolitą częstochowskim, i przedstawicielami fundacji Współpracownicy Prawdy i Miłosierdzia pielgrzymowali 16 stycznia br. na Kalwarię w Praszce. Księżom Arcybiskupom towarzyszyli ich sekretarze: ks. Piotr Supierz i ks. Mariusz Trojanowski, a także ks. Marcin Kokoszka, dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.

Dostojnych gości powitał ks. Stanisław Gasiński, kustosz Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, dokładnie w godzinie Miłosierdzia Bożego. Ks. Gasiński wyraził radość z tego, że w Roku Świętym Miłosierdzia, decyzją Metropolity Częstochowskiego, Kalwaria w Praszce stała się Kościołem Jubileuszowym, co jest niejako przedłużeniem koronacyjnej radości. Przypomniał również, że św. Jan Paweł II, błogosławiąc i posyłając cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej do Praszki, zwracał się do Maryi słowami starożytnej modlitwy: „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia”.

Po powitaniu i wręczeniu Księżom Arcybiskupom wiązanek czerwonych róż przez przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej udano się na szczyt Kalwarii, nawiedzając po drodze „Świętą Piwnicę” z figurą Pana Jezusa – „Servus Domini” i całując na sposób jerozolimski święte pęta. Pątnicy modlili się w swoich intencjach pod krzyżem Chrystusa oraz w kościółku Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa. Na zakończenie abp Wacław Depo przewodniczył Nowennie do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, po której w procesji poprowadził pielgrzymów z kościoła sanktuaryjnego do kościoła Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia pw. Świętej Rodziny przez Bramę Miłosierdzia, gdzie w kaplicy Miłosierdzia Bożego przy relikwiach św. Siostry Faustyny Kowalskiej, św. Brata Alberta i św. Ojca Pio pielgrzymi polecali się miłosiernemu Bogu.

Potem wszyscy udali się do Auli Katechetycznej w Domu Parafialnym, gdzie obejrzeli film o sanktuarium wraz ze skróconą relacją z uroczystości koronacyjnej, która miała miejsce 12 września 2015 r. Uroczystą zaś dziękczynno- błagalną Eucharystię sprawowano w kościele sanktuaryjnym przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W jej trakcie abp Zygmunt Zimowski w imieniu własnym i abp. Wacława Depo podziękował wszystkim, którzy ofiarnie służą Kalwarii w Praszce, „ofiarując temu Bożemu dziełu swoją duszę”. Przekazał też, jako dar dla sanktuarium, ornat przywieziony z Rzymu. Widnieje na nim logo Roku Świętego Miłosierdzia.

Następnie Ksiądz Kustosz wraz z ks. prefektem Tomaszem Śleziakiem zaprosili przybyłych do Domku Zwiastowania Matki Bożej na agapę, gdzie kilkudziesięcioosobowa grupa pielgrzymów otrzymała pamiątki: książkę o miejscowym sanktuarium, film z koronacji oraz miejscowy modlitewnik.

Abp Zimowski, jako najbliższy współpracownik kolejnych papieży w dziele ich troski o służbę zdrowia i chorych, przekazał szczególne błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka. Wpisał się także do kroniki kalwaryjskiej: „Jestem wdzięczny Bożej Opatrzności, że na początku Jubileuszu Miłosierdzia z przedstawicielami fundacji Współpracownicy Prawdy i Miłosierdzia mogłem nawiedzić Archidiecezjalne Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce i przejść przez Świętą Bramę Jubileuszową. Zwracaliśmy się modlitewnie do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia: króluj, uzdrawiaj, pocieszaj. Wszystkim Pielgrzymom z serca błogosławię, dziękując za iście polską gościnność Gospodarzowi Sanktuarium. Koronator Cudownego Obrazu”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński