Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 14
3 kwietnia 2016 r.

Praszka – Jubileusz

25 lat Biuletynu „Kalwaria Praszkowska”

Ks. Antoni Tatara

Od roku 1991 w parafii pw. Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa na Kalwarii w Praszce wydawany był biuletyn „Familia Christiana”. Obecnie to biuletyn Archidiecezjalnego Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia „Kalwaria Praszkowska”

Biuletyn „Kalwaria Praszkowska” ma głównie charakter informacyjny i jest skierowany do wszystkich parafian na czele z członkami stowarzyszeń i grup działających w parafii pw. Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce. Pismo pomyślane jest jako dzielenie się doświadczeniami, osiągnięciami, a także wspólnym rozwiązywaniem problemów. Ma zmierzać do lepszego poznania się i pojmowania wspólnej odpowiedzi na ewangeliczne wezwanie św. Jana Pawła II: „Duc in altum!” (Wypłyń na głębię! ). Przez cały czas istnienia parafii konsolidowało mieszkańców oraz – od roku 2011 – pomagało rozpropagować i ugruntować duchowość kalwaryjską w sanktuarium. Biuletyn ten, od początku jego istnienia, rozprowadzany jest przez pomocników ewangelizacyjnych w parafii i poza nią, również wśród pielgrzymów przybywających na Kalwarię w Praszce.

„Kalwaria Praszkowska” to kwartalnik publikujący artykuły o tematyce religijnej, teologicznej, moralnej, podejmujący tematy wychowawcze i rodzinne, publikujący teksty literackie i poświęcone historii Kościoła w Polsce i na świecie. Pierwszym redaktorem naczelnym od początku jest ks. prał. Stanisław Gasiński, a obecnie pomaga w jego redagowaniu ks. Tomasz Śleziak, miejscowy wikariusz.

Pomysł wydawania poprzedniczki biuletynu – czasopisma „Familia Christiana” zrodził się w 1991 r., kiedy to rozpoczęto budowę Ośrodka Formacji Rodzinnej w parafii pw. Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu w Praszce dla dekanatu praszkowskiego. Pismo drukowano od początku w Wydawnictwie Diecezjalnym „Regina Poloniae” w Częstochowie w nakładzie ok. 2 tys. egzemplarzy. Odpowiadając na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2012 r.: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie” i uwzględniając fakt przybywania do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce pielgrzymek nie tylko z terenu archidiecezji częstochowskiej ale i sąsiedniej diecezji opolskiej, abp Stanisław Nowak 11 października 2002 r. ogłosił kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce sanktuarium maryjnym. Na Księdza Proboszcza zaś miejscowej parafii pw. Świętej Rodziny, jako kustosza sanktuarium, nałożył m.in. obowiązek kultywowania zatwierdzonych form pobożności kalwaryjskiej.

6 października 2011 r. ówczesny Metropolita Częstochowski, mając na uwadze dobro duchowe wiernych archidiecezji częstochowskiej oraz pielgrzymów ustanowił sanktuarium pasyjno-maryjne w parafii na Makowym Wzgórzu w Praszce. Życzeniem Pasterza Archidiecezji było, by w sanktuarium podejmowano coraz to nowe formy ewangelizacji w coraz bardziej zeświecczonym świecie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, od grudnia 2011 r. biuletyn „Familia Christiana” otrzymał nową nazwę „Kalwaria Praszkowska”.

W duchu głębokiej wdzięczności dla abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, za nadanie wizerunkowi Matki Bożej na Kalwarii w Praszce tytułu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz za podniesienie Kalwarii w Praszce do roli Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, jak również za doprowadzenie do ukoronowania papieskimi koronami 12 września 2015 r. kopii cudownego obrazu kalwaryjskiego, a także za dekret ustanawiający kościół pw. Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce kościołem jubileuszowym archidiecezji częstochowskiej wraz z Bramą Miłosierdzia, niniejszym ks. prał. Stanisław Gasiński, wspólnie z Księdzem Prefektem i parafianami, dziękują za błogosławieństwo na dalszą działalność biuletynu „Kalwaria Praszkowska”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński