Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 20
15 maja 2016 r.

Spotkanie z Apostołami Miłosierdzia

Edyta Hartman

7 maja br. do Krakowa-Łagiewnik przybyli w ramach Roku Świętego Miłosierdzia wierni z archidiecezji częstochowskiej. Wśród pątników nie mogło zabraknąć metropolity częstochowskiego – abp. Wacława Depo

Tego dnia Łagiewniki były częstochowskie. W sumie z blisko 70 kapłanami przybyło ok. 2,5 tys. osób. W tej grupie nie można zapomnieć o katechetach archidiecezji, którzy w  ramach dorocznej pielgrzymki przyjechali razem ze swym duszpasterzem – ks. dr. Romanem Ceglarkiem, wikariuszem biskupim ds. przekazu wiary, nauczania i wychowania katolickiego, diecezjalnym wizytatorem katechizacji. Pielgrzymowali też delegaci Liturgicznej Służby Ołtarza – blisko 50 ministrantów i  lektorów z  parafii pw. św. Stanisława Kostki w  Zawierciu i pw. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w  Częstochowie.

Najważniejszym punktem pielgrzymowania była uroczysta Msza św. o godz. 12 w sanktuarium św. Jana Pawła II, w górnym kościele, której w  koncelebrze przybyłych kapłanów przewodniczył i homilię wygłosił abp Wacław Depo. Na początku Eucharystii pątników powitał metropolita krakowski – kard. Stanisław Dziwisz. – Ogromnie się cieszę, że Częstochowa przybyła do Krakowa – zaznaczył. Nawiązując do niedawno otwartej tu kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, podkreślił: – Jan Paweł II bardzo ukochał Jasną Górę, Częstochowę. Niech będzie z nim tu Pani Jasnogórska. Zaprosił też zgromadzonych do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, bo – jak mówił Święty Papież – „kto kocha, ten się nie starzeje”.

W homilii, zgodnie ze specyfiką miejsca, które można uznać za centrum Bożego Miłosierdzia nie tylko w Polsce, ale i na świecie, nie mogło zabraknąć odniesień do tego największego przymiotu Boga – miłosierdzia, jak napisała w  „Dzienniczku” św. Siostra Faustyna Kowalska. – Jego ceną – jak podkreślił Metropolita Częstochowski – było zaliczenie Syna Bożego do największych złoczyńców i ukrzyżowanie Go za miastem. Dla nas, którzy wierzymy w Zmartwychwstałego, to jest moc i mądrość Boga – zaznaczył. – A doświadczenie miłosierdzia prowadzi nas do wzrostu wiary, zgodnie ze słowami: „Jezu, ufam Tobie!”.

Po Eucharystii pielgrzymi w  procesji różańcowej, którą prowadził ks. prał. dr Stanisław Gasiński z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej w Praszce, przeszli do sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie modlitwą Koronki zakończyli swe pielgrzymowanie. Mieli także możliwość przejść przez Bramy Miłosierdzia.

Jubileuszowa pielgrzymka archidiecezji częstochowskiej do Apostołów Bożego Miłosierdzia była drugą, po Fatimie i Santiago de Compostela, zorganizowaną w ramach Roku Świętego Miłosierdzia przez duszpasterstwo pielgrzymkowe, reprezentowane przez ks. Michała Jaskułę, który zaprasza na dwie kolejne: we wrześniu br. – do Matki Miłosierdzia w Wilnie, a w październiku br. – do Rzymu (więcej na www. duszpasterstwopielgrzymkowe.pl).

Św. Kamil de Lellis modlił się kiedyś pięknie tymi słowami: – „Panie Boże, spraw, abym zmarł z dłońmi zniszczonymi przez miłosierdzie”. Jako pielgrzymi archidiecezji częstochowskiej wraz z naszym Księdzem Arcybiskupem przybywamy na to święte miejsce, by przez wstawiennictwo naszego św. Jana Pawła II i św. Siostry Faustyny prosić dla wiernych naszej archidiecezji na czele ze swoimi kapłanami, osobami życia konsekrowanego o to, abyśmy i my byli miłosierni, by nasze oczy, uszy, ręce, nogi i serca były miłosierne, byśmy i my mogli odchodzić z tego świata z  dłońmi zniszczonymi przez miłosierdzie – tak nakreślił „Niedzieli Częstochowskiej” ideę pielgrzymowania do Łagiewnik i nie tylko ks. Jaskuła.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński