Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela Częstochowska, nr 34
21 sierpnia 2016 r.

Archidiecezja w Kalwarii Zebrzydowskiej

Ks. Antoni Tatara

W święto Matki Bożej Anielskiej, patronki kalwaryjskiej bazyliki, i w 800. rocznicę nadania odpustu Porcjunkuli Kalwarię Zebrzydowską nawiedził abp senior Stanisław Nowak z pielgrzymami z archidiecezji częstochowskiej

Rozpoczynając modlitewne spotkanie 2 sierpnia br., ks. prał. Stanisław Gasiński, koordynator pielgrzymowania, podziękował Ojcom Bernardynom na czele z o. Azariaszem Hessem za gościnne przyjęcie na tym świętym miejscu. Powitał także abp. seniora Stanisława Nowaka, niestrudzonego pielgrzyma kalwaryjskiego, i  poprosił o  przewodniczenie modlitwom na dróżkach pasyjnych. Powitał też kapłanów towarzyszących pątnikom praktycznie z każdego zakątka archidiecezji, m.in.: ks. prał. Mariana Szczerbę, ks. prał. Andrzeja Przybylskiego, ks. kan. Janusza Wojtylę i ks. Tomasza Śleziaka. – Przybyliśmy pokłonić się Matce Bożej w Jej cudownym wizerunku w tym szczególnym miejscu naznaczonym i uświęconym obecnością św. Jana Pawła II, który był człowiekiem zawierzenia i całkowicie należał do Matki Bożej, naśladując Jej przykład wiary i świętości. Tu, na Kalwarii, zanurzał się, jak sam mówił, w tym rezerwuarze wiary, nadziei i miłości. Tu zawierzył świat, Kościół Chrystusowy, Polskę i siebie podczas sprawowania ostatniej Mszy św. na ojczystej ziemi. Przeżywając dziękczynienie za 1050 lat Chrztu Polski, prosimy o łaskę wierności przyrzeczeniom chrzcielnym – powiedział ks. Gasiński.

W imieniu wspólnoty kalwaryjskiego konwentu zabrał też głos o. Antoni Kluska, wikary klasztoru, i życzył zebranym, by modlitwa na Kalwarii w pielgrzymce Kościoła częstochowskiego przyniosła jak najpiękniejsze owoce. Podczas Eucharystii abp Nowak przypomniał historię odpustu Porcjunkuli związaną ze św. Franciszkiem z Asyżu oraz historię kultu Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Celebrans zaakcentował fakt, że zanim powstała Kalwaria Zebrzydowska, pojawił się na tym miejscu klasztorek i kościół Matki Bożej Anielskiej. – W ten sposób zaczęła się wspaniała historia dzieła Bożego na owej Kalwarii, w którą to historię wpisał się św. Jan Paweł II, przemierzając oficjalnie ponad sto razy tamtejsze dróżki – powiedział Arcybiskup i  dodał: – Jest to miejsce wołania o miłosierdzie Boże. To właśnie owo miłosierdzie ratuje świat przez wstawiennictwo Matki Bożej Kalwaryjskiej.

Po Mszy św. były Metropolita Częstochowski razem z kapłanami udał się do cudownej kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej, by tam zawierzyć zebranych Maryi. Następnie kilkusetosobowa grupa pielgrzymów sukcesywnie przemieszczała się przed wizerunkiem Maryi, by zanieść do niej indywidualną modlitwę.

Po przerwie zaś na posiłek i zwiedzanie klasztoru pielgrzymi udali się przed bazylikę kalwaryjską na Plac Rajski, gdzie rozpoczęło się dróżkowe nabożeństwo. Przewodniczył mu abp Stanisław Nowak. Pątnicy przemierzyli ponad 6 km trudnego kalwaryjskiego szlaku.

Na zakończenie wspomniany ks. Gasiński, kustosz Kalwarii w Praszce, podziękował Arcybiskupowi, kapłanom i wiernym. Dziękując Bogu za ubiegłoroczną koronację papieskimi koronami cudownego obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia pobłogosławionego na tym miejscu przez św. Jana Pawła II i posłanego na Kalwarię w Praszce, zaprosił zebranych na rocznicę tej koronacji, którą będzie miała miejsce podczas uroczystej Eucharystii na szczycie Jerozolimy Ziemi Wieluńskiej 11 września br. o godz. 11 pod przewodnictwem abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński