Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 40
2 października 2016 r.

U Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce

Elżbieta Krawczyk

Pod przewodnictwem abp. Wacława Depo – metropolity częstochowskiego na Kalwarii w Praszce 11 września br. odbyły się uroczystości pierwszej rocznicy koronacji wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Mszę św. koncelebrowali m.in.: ks. prał. dr Teofil Siudy – przewodniczący komitetu koronacyjnego, ks. prof. Jan Przybyłowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także ks. kan. Tadeusz Stępień oraz kanonicy kolegiackich kapituł, na czele z ks. prał. Marianem Mermerem – dziekanem regionu wieluńskiego. Ks. prał. Stanisław Gasiński – kustosz Kalwarii w Praszce powitał przedstawicieli Kurii Metropolitalnej w Częstochowie w osobie ks. kan. Andrzeja Kuliberdy – dyrektora Wydziału Duszpasterskiego.

Głównym koronatorem obrazu 12 września ub.r. był abp Zygmunt Zimowski, który odszedł do wieczności 12 lipca 2016 r. Szczególnie pamiętano o  nim w  modlitwie. Na początku uroczystej Mszy św. ks. Gasiński przytoczył słowa, które wybrzmiały w Praszce przed rokiem z ust abp. Zimowskiego: „Jakże często stajemy sami pod krzyżem, ale nigdy nie jesteśmy pod nim osamotnieni, bo zawsze jest z nami nasza Matka, Matka Kalwaryjska, Matka Zawierzenia, która króluje, uzdrawia, pociesza”. W wygłoszonej homilii abp Depo zaakcentował m.in., że „przeżywając wraz z całym Kościołem Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, którego Brama Łaski znajduje się w sanktuarium kalwaryjskim w Praszce, jak również ubogaceni maryjnym zawierzeniem wiary Ojca Świętego Franciszka na Jasnej Górze stajemy na Kalwarii w Praszce, by wpatrywać się w oczy Maryi Kalwaryjskiej, do której oblicza przybliżył się Jej i  Boży Syn, aby potwierdzić pierwszą rocznicę koronacji Jej obrazu oraz nasz rodowód, który bierze swój początek od Boga”. Ksiądz Arcybiskup nawiązał do encykliki Jana Pawła II o Bożym Miłosierdziu, mówiąc, że Maryja niejako dotyka odwiecznej miłości Boga, najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji – zła i śmierci. Wymienił różne ciemności codziennych spraw i wydarzeń, m.in. niesprawiedliwość, bezrobocie, różne fale ateizacji przechodzące przez polską ziemię, i podkreślił zdecydowanie brak zgody na swoisty fatalizm zła i kłamstwa czy poczucie bezsensu.

W uroczystości w Praszce uczestniczyło ok. 4 tys. wiernych. Pośród nich byli: członkowie Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ze swoim polskim zwierzchnikiem komandorem Karolem Szlenkierem, przedstawiciele Towarzystwa Strzeleckiego Bractwa Kurkowego z  Krakowa na czele z  byłym królem Tadeuszem Rysiem, członkowie bractw i  stowarzyszeń, m.in. Bractwa św. Józefa diecezji opolskiej oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. Przybyli również przedstawiciele władz lokalnych – powiatu oleskiego, miasta Praszki. Uroczystość ubogaciły muzycznie Chór Archikatedry i Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie „Basilica Cantans” pod dyrekcją Włodzimierza Krawczyńskiego oraz orkiestra dęta z Opola. Nad całością liturgii czuwał ks. prof. Kazimierz Szymonik. Na uroczystość przybyli pielgrzymi z różnych zakątków Polski na czele z kapitanem żeglugi wielkiej Bogdanem Marciniakiem ze Szczecina.

Podczas uroczystości komandor Karol Szlenkier powiadomił, że Zarząd Zwierzchnictwa OESSH w Polsce przyznał ks. prał. dr. Stanisławowi Gasińskiemu srebrny Order „Gloria OESSH”.

Po Mszy św. wszyscy procesjonalnie udali się w  kierunku kościoła sanktuaryjnego, gdzie abp Depo dokonał poświęcenia figury Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, ustawionej na sześciometrowej kolumnie. Figura ta jest dziełem prof. Czesława Dźwigaja. Kolumna z rzeźbą Maryi ukoronowanej przed rokiem jest darem członków Bractwa Kurkowego z Krakowa i stanowi pamiątkę pierwszej rocznicy koronacji. Na zakończenie procesji Metropolita częstochowski zawierzył wszystkich zebranych, archidiecezję i ojczyznę Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński