Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela częstochowska, nr 24
1 lipca 2018 r., str. IV-V

Konsekracja kościoła Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce

Bogu zamieszkać się tu spodobało

Ks. Tomasz Śleziak

„Raduję się dziś z wami, że mogę wejść w ten stworzony cud – wzrastania Kościoła na tym miejscu, że mogę być razem z wami świadkiem wiary pokoleń, która wyrażała się w trudzie budowania tej świątyni” – mówił metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który przewodniczył konsekracji kościoła Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce

O to jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim, a ta świątynia, którą dziś uroczyście poświęcamy, niech nieustannie brzmi radosnym śpiewem całego ludu” – tymi słowami 17 czerwca br. powitał wszystkich przybyłych na Kalwarię w Praszce budowniczy i kustosz tamtejszego sanktuarium i proboszcz parafii Świętej Rodziny – ks. prał. Stanisław Gasiński. Dzień ten wpisuje się złotymi zgłoskami w 30-letnią historię parafii na Kalwarii w Praszce i 15-letnią historię tamtejszego sanktuarium.

Na Kalwarię w Praszce z tej okazji przybyli m.in. liczni kapłani z ks. inf. Marianem Mikołajczykiem z Częstochowy i ks. prof. Janem Przybyłowskim z UKSW z Warszawy na czele, kawalerowie i damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wraz ze swym zwierzchnikiem w Polsce komandorem Józefem Dąbrowskim, siostry nazaretanki, felicjanki i michalitki. Wśród obecnych byli również kapłani pochodzący z parafii Świętej Rodziny, którzy są jej duchowym owocem: ks. kan. Adam Polak, ks. Dariusz Pilarski. Swoją obecnością uświetnili uroczystość Bracia Kurkowi z Krakowa, kapitan Bogusław Marciniak ze Szczecina oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej. Przybyli również przedstawiciele Parlamentu RP, senator Grzegorz Peczkis oraz poseł Leszek Korzeniowski, a także władze powiatów oleskiego i wieluńskiego oraz Miasta i Gminy Praszka. Wśród zgromadzonych parafian i pielgrzymów liczną grupę z kilkunastoma pocztami sztandarowymi stanowili strażacy z całego powiatu oleskiego. Przybyli tym chętniej, iż tego dnia w trakcie obrzędu poświęcenia kościoła w jego głównym ołtarzu zostały zainstalowane relikwie św. Floriana, który jest patronem i opiekunem braci strażackiej.

Liturgia poświęcenia kościoła Świętej Rodziny rozpoczęła się od procesji z Domu Parafialnego do kościoła sanktuaryjnego, gdzie pasterz Kościoła częstochowskiego, dziękując Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia za dotychczasowe łaski, zawierzył Jej Kościół częstochowski, parafię na Kalwarii w Praszce oraz samego siebie na dalsze lata. Jako wotum złożył Jej „Złotą Różę”, która została zainstalowana obok cudownego, ukoronowanego papieskimi koronami wizerunku Matki Bożej. Po wstępie wielobarwna procesja wyruszyła pod drzwi nowo poświęcanego kościoła, gdzie został on oddany przez przedstawicieli parafii na wieczną chwałę Boga i na wieczne jego tam zamieszkanie. Tam Metropolita Częstochowski kontynuował obrzędy liturgii poświęcenia kościoła: zainstalowanie relikwii św. Floriana w ołtarzu głównym, namaszczenie ołtarza i ścian świętym olejem krzyżma, okadzenie ołtarza, kościoła i zebranych wiernych, oświetlenie ołtarza i całego kościoła, i następującą po nich Liturgię eucharystyczną. Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został uroczyście wniesiony do tabernakulum, przy którym zapłonęła wieczna lampka.

Na zakończenie Ksiądz Prałat podziękował Księdzu Arcybiskupowi, wszystkim kapłanom oraz wikariuszowi ks. Tomaszowi Śleziakowi za wszelką pomoc organizacyjną przy przygotowaniu konsekracji kościoła i 5-letnią posługę na Kalwarii w Praszce, a wiernym świeckim za przybycie i pomoc w budowie kościoła i jego wyposażeniu. Nie zabrakło też podziękowań od wiernych parafii, którzy przy tej okazji podziękowali swojemu proboszczowi za wszystko, czego dokonał na Kalwarii w Praszce przez 30 lat istnienia parafii i 15 lat istnienia sanktuarium. W dowód wdzięczności wobec ks. prał. Stanisława Gasińskiego i ku modlitewnej pamięci została przez Parafialną Radę Ekonomiczną i Duszpasterską oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej ufundowana pamiątkowa tablica przy wejściu głównym do kościoła Świętej Rodziny.

Przed błogosławieństwem głos zabrał jeszcze Ksiądz Arcybiskup, który powiedział: – Chciałbym jednym zdaniem, ale zapożyczając sobie słowa św. Jana Pawła II, podziękować Bogu i ks. prał. Stanisławowi za to, co tu jest na Kalwarii w Praszce”. Przypomniał tu słowa św. Jana Pawła II do sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego z października 1978 r.,: „Nie byłoby tego Papieża Polaka, gdyby nie Twoja heroiczna wiara i zawierzenie Bogu”. Odnosząc się do tych słów, pasterz Kościoła częstochowskiego zaznaczył: – Te słowa dobitnie odnoszą się do Ciebie, ks. prał. Stanisławie, i do zamysłu serca, oraz tych pielgrzymich realizacji abp. Stanisława Nowaka. Gdybyście tutaj nie zawierzyli Bogu na wzór tamtego miejsca, jakim jest Kalwaria Zebrzydowska, z tym samym obrazem i spojrzeniem, to miejsce nadal byłoby jakąś łąką, pustynią czekającą na przeobrażenia. To, że tutaj jesteśmy w przestrzeni ducha i ciała łączącej Boga z ludźmi i ludzi pomiędzy sobą, to jest niewątpliwie opatrznościowa Wasza zasługa.

Całość zakończyła się odśpiewaniem hymnu „Boże, coś Polskę”. Liturgię uświetniły: parafialna schola, chór „Laudemus Mariam” z parafii św. Bartłomieja z Gliwic pod dyrekcją dr Joanny Pudlik oraz Kwintet Dęty Blaszany z Opola. Nad przebiegiem uroczystości czuwał ceremoniarz biskupi ks. prał. Krzysztof Bełkot oraz ks. prof. Kazimierz Szymonik z pomocą diakonów i kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie. Kościół jako dom Boga jest uprzywilejowanym miejscem Jego przebywania ze swym ludem. Radujmy się kolejnym miejscem w naszej archidiecezji, gdzie Bogu zamieszkać się spodobało.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński