Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 01
4 stycznia 2004 r.

Ku czci Świętej Rodziny

Mikołaj Browarski

Fot. Archiwum

Ks. kan. Stanisław Gasiński – proboszcz parafii Świętej Rodziny i kustosz sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce wraz ze swymi wiernymi cieszy się modlitewnikiem Oto Matka Twoja. Modlący się na Makowym Wzgórzu czciciele Jezusa, Maryi i Józefa mogą znaleźć na stronach książeczki oprócz powszechnie znanych modlitw również pieśni, które oddają wyjątkowy charakter znajdującego się tam sanktuarium: pieśni kalwaryjskie, ku czci Matki Bożej Fatimskiej, Świętej Rodziny, a także o pierwszych męczennikach ziemi wieluńskiej: bł. Ludwiku Gietyngierze, bł. Maksymilianie Binkiewiczu i bł. Marii Kanucie Chrobot. Jak czytamy w słowie wprowadzającym do modlitewnika, abp Stanisław Nowak życzy „wszystkim, którzy będą przybywać na Makowe Wzgórze, by tu doznawali wielkich łask od Chrystusa za wstawiennictwem Maryi, a śpiewając pieśni kalwaryjskie, wstępowali szybko i ochoczo na świętą górę zmartwychwstania w chwale”.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński