Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela częstochowska, nr 34
26 sierpnia 2018 r., str. IV-V

Kardynał Dziwisz na Kalwarii w Praszce

Ewa Oset

To jedyne w Polsce miejsce, gdzie swój dom ma Matka Boża Królowa Palestyny i jedyne w archidiecezji częstochowskiej sanktuarium, gdzie odbywa się procesja Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. 12 sierpnia br., kilka dni przed uroczystością Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Kalwaria w Praszce gościła kard. Stanisława Dziwisza, abp. Stanisława Nowaka i wielu pielgrzymów przybyłych na odpust ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia

Stacja I – kościół sanktuaryjny

Uroczystość rozpoczęła się w kościele sanktuaryjnym, gdzie ksiądz kustosz Stanisław Gasiński przypomniał historię powstania Kalwarii w Praszce: „Przed 16 laty nastąpiło wydarzenie, które dało podwaliny pod to wszystko, co dziś nazywamy Kalwarią w Praszce. Tego dnia św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej polskiej Jerozolimie – pobłogosławił cudowny wizerunek Matki Bożej i wyraził pragnienie, aby Ona królowała także w Praszce. Kard. Stanisław Dziwisz był tego naocznym świadkiem. Z wielką pomocą abp. Stanisława Nowaka, który erygował Kalwarię w Praszce, a następnie abp. Wacława Depo, obecnego metropolity częstochowskiego, uczyniono wszystko, aby to pragnienie świętego Papieża spełnić, doprowadzając do papieskiej koronacji wizerunku w Praszce. Ciągle pracujemy nad tym, aby to królowanie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na tym miejscu obejmowało coraz szersze przestrzenie ludzkich serc i dusz” – mówił ks. prał. Stanisław Gasiński, prosząc Księdza Kardynała i Księdza Arcybiskupa oraz wszystkich przybyłych o modlitwę o powodzenie tego dzieła, rozszerzania królowania Maryi na Kalwarii w Praszce. Serdecznie powitani zostali również: ks. inf. Marian Mikołajczyk, komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, wszyscy kapłani i siostry zakonne, przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z kraju i zagranicy na czele ze zwierzchnikiem Zwierzchnictwa tegoż Zakonu w Polsce Józefem Dąbrowskim oraz Radą Zwierznictwa w Polsce. Słowa serdecznego powitania skierowane zostały do przedstawicieli Bractwa Kurkowego z Krakowa na czele z królem i marszałkami, przedstawicieli władz cywilnych województwa opolskiego, posłów i senatorów, przedstawicieli Rady powiatu oleskiego i miasta Praszki oraz straży pożarnej, połączonych chórów z Gliwic; katedralnego oraz parafii św. Barłomieja i św. Anny oraz Kwintetu Dętego z Opola. Ksiądz Kustosz powitał także przedstawicieli mediów – Tygodnika „Niedziela” z redaktor naczelną Lidią Dudkiewicz, Radia Maryja, Radia Fiat, Radia Opole oraz tygodnika powiatu oleskiego i kluczborskiego. Szczególnie powitani zostali pielgrzymi autokarowi z archidiecezji łódzkiej, katowickiej oraz częstochowskiej, m.in. z Jedlna.

Następnie Ksiądz Kardynał zawierzył wszystkich zebranych wstawiennictwu Tej, którą przyzywamy jako Kalwaryjską Matkę Zawierzenia, oraz złożył Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia jako wotum złotą różę, która została umiejscowiona obok cudownego wizerunku Matki Bożej na Kalwarii w Praszce, mówiąc: „Niech ta róża przypomina nieustannie o potrzebie wdzięczności wobec Ciebie i wzywa wszystkich zginających kolana w tutejszym sanktuarium do ufności, jaką każde dziecko mieć powinno wobec swej Matki”.

Po Akcie Zawierzenia rozpoczęła się procesja z figurą Matki Bożej Zaśniętej z Jej kaplicy Zaśnięcia w kościele sanktuaryjnym na szczyt Kalwarii w Praszce, do ołtarza koronacyjnego, gdzie była sprawowana Najświętsza Eucharystia.

Stacja II – na szczycie Kalwarii

Na rozpoczęcie Eucharystii abp Stanisław Nowak podkreślił, że z powodu zaistnienia obowiązku duszpasterskiego abp Wacław Depo poprosił go o uczestnictwo w tegorocznym odpuście na Kalwarii w Praszce. Abp Nowak powitał kard. Dziwisza, którego nazwał alter ego św. Jana Pawła II. „Jak Kalwaria Zebrzydowska, również i ta, która jest córką Kalwarii Zebrzydowskiej, stała się jakoś jego miejscem. Jest tu obecny w swoich relikwiach oraz w swojej figurze na centralnym miejscu w tej białej kaplicy. Dziękując za obecność Księdza Kardynała na Kalwarii w Praszce, proszę w imieniu tu obecnych i tych, którzy będą tu przychodzić, o modlitwę za tę ziemię, Polskę i za Europę” – mówił abp Nowak.

W homilii Ksiądz Kardynał podkreślił m.in.: „Wiemy, że tutejsze Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia nawiązuje bezpośrednio do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, na Podbeskidziu. Naszą ziemię polską pokrywa sieć sanktuariów maryjnych. Na tej mapie znajduje nowa polska Jerozolima – Kalwaria w Praszce, wyrosła w naszym pokoleniu. Zawdzięczamy to działo wierze i gorliwości abp. Stanisława Nowaka i ks. prał. Stanisława Gasińskiego oraz tym wszystkim w kraju i zagranicą, którzy wspierali i nadal wspierają to Boże dzieło”. Ksiądz Kardynał złożył jako wotum także dla Kalwarii w Praszce piuskę i biret kardynalski z dedykacją od wewnątrz.

Na zakończenie Eucharystii Ksiądz Kustosz wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej podziękował wszystkim przybyłym na uroczystość, asyście procesyjnej, służbie ołtarza, służbie kościelnej, opiekunom Kalwarii, a także budowniczym nowej kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny oraz nawiedzenia św. Elżbiety, którzy przez trzy miesiące z wielkim poświęceniem, w deszczu, a potem na niemiłosiernym słońcu, wznosili ten znak wiary. Prosił także: „Przybywajcie wszyscy często do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, chodźcie często po tutejszych dróżkach, aby uczyć się kroczyć przez życie Bożymi ścieżkami”. Podczas uroczystości Ksiądz Kardynał poświęcił kapę na trumienkę Matki Bożej, dar tegorocznych rodziców dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży bierzmowanej.

Stacja III – kościółek Grobku Matki Bożej i Jej Wniebowzięcia

Po akcie poświęcenia przy żałobnych marszach wykonywanych przez orkiestrę wyruszyła procesja do kościółka Grobku Matki Bożej i Jej Wniebowzięcia, skąd wierni przeszli Aleją kard. Stefana Wyszyńskiego na teren kościoła parafialnego. Tam Ksiądz Kardynał dokonał poświęcenia Kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, pierwszej pod tym wezwaniem kaplicy w Polsce. W jej górnej części znajduje się ołtarz nawiedzenia św. Elżbiety i bł. Bartolo Longo, tam też zostały umieszczone jego relikwie, które ofiarował dla miejscowego sanktuarium abp Tommaso Caputo z Pompei we Włoszech. W dolnej części tej kaplicy znajdują się ołtarze Narodzenia i Śmierci św. Jana Chrzciciela.

Na zakończenie wszyscy zebrani udali się do kościoła Świętej Rodziny, by tam pieśnią „Boże, coś Polskę” pomodlić się za Ojczyznę w 100-lecie odzyskania niepodległości.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński