Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela częstochowska, nr 36
9 września 2018 r., str. VI

Triumf Maryi Wniebowziętej

Wzięta do nieba Maryja wskazuje nam ostateczny cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. Przypomina, że przeznaczeniem całego naszego jestestwa – ducha, duszy i ciała – jest pełnia życia.(por. Łk 1, 51-52). Słowa papieża Benedykta przypomniał na powitanie Obchodu Kalwaryjskiego ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz Kalwarii w Praszce. Były one wstępem do tegorocznej uroczystości Triumfu Maryi Wniebowziętej na zakończenie odpustu kalwaryjskiego, który miał miejsce 19 sierpnia.

W uroczystości wzięli udział: abp Stanisław Nowak, wielki przyjaciel Kalwarii w Praszce, kapłani na czele z ks. inf. Marianem Mikołajczykiem, komandorem Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wspólnie z członkami tego Zakonu, oraz ks. prof. dr. hab. Marianem Dudą, wieloletnim rektorem Instytutu Teologicznego w Częstochowie.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością także Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, Orkiestra Dęta z rejonu Koszęcina, członkowie asysty procesyjnej oraz wszyscy pielgrzymi i parafianie.

W drodze do kościółka Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej na stok Góry Oliwnej ks. Gasiński zachęcił zebranych, by wspólnie wyrażać modlitwę „Magnificat” wobec Boga za dar Maryi Wniebowziętej i za te ziemskie dary, które są owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Przy kościółku Grobku i Wniebowzięcia zostało odprawione nabożeństwo uwielbienia Maryi Wniebowziętej oraz procesja Triumfu Maryi Wniebowziętej do kościoła Świętej Rodziny w Alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, którym przewodniczył ks. inf. Marian Mikołajczyk. Uroczystej Sumie odpustowej przewodniczył abp Stanisław Nowak. W słowie Bożym podkreślił, że Maryja Wniebowzięta w niebie rozdaje łaski, dlatego wołamy do Niej: zlituj się nad każdym z nas, nad naszymi rodzinami, żebyśmy mieli kapłanów. – Przede wszystkim wołamy o Polskę, niech wytrwa w wierze. Uroczystości Wniebowzięcia Maryi w naszej Kalwarii w tym roku są uroczystościami błagalnymi za Polskę. Ojczyznę wolną, pobłogosław, Panie, niech nie utraci wolności, świętości, piękna – mówił Ksiądz Arcybiskup, i dodał: – Całe zgromadzenie od początku naznaczone było dziękczynieniem za Wniebowzięcie Maryi, za Jej dar dla nas przekazany nam na Golgocie, za chleb eucharystyczny, który jest dla nas pokarmem na drogę zjednoczenia z Maryją w chwale nieba, wreszcie za ten codzienny chleb zamknięty w kłosie pszenicznego ziarna. Bogu niech będą dzięki za to, co nam daje – wołał.

Na zakończenie tej uroczystości Ksiądz Kustosz wspólnie z ks. wikariuszem Pawłem Góreckim podziękował wszystkim, którzy przybyli na to miejsce, by szerzyć cześć Maryi.

– Nieście dumnie sztandar Maryi, miłości do Boga i do Niej, w Wasze codzienne życie i bądźcie ambasadorami Kalwarii w Praszce” – prosił.

Oprac. Ewa OsetPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński