Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 25
20 czerwca 2004 r.

W hołdzie Ojcu Świętemu

Wypełnić papieską prośbę

Mikołaj Browarski

Procesji przewodniczył ks. kan. Stanisław Gasiński
Fot. Archiwum

W Praszce na Makowym Wzgórzu czciciele Matki Bożej Kalwaryjskiej nieustannie wypełniają prośbę Ojca Świętego: Módlcie się tam za mnie. 3 maja br. przybyli do tego maryjnego sanktuarium Ojcowie Bernardyni, by w uroczystej procesji z kopią cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem wypraszać potrzebne łaski dla Tego, który swoje zawierzenie Niepokalanej zawarł w słowach Totus Tuus.
Uroczystość ta organizowana jest każdego roku – na pamiątkę wydarzeń z 1641 r., kiedy w dworze w Kopytówce k. Kalwarii zaobserwowano krwawe łzy na obrazie Matki Boskiej. Sprawę zbadała komisja przysłana przez biskupa krakowskiego Jakuba Zadzika, obraz przeniesiono do klasztoru w Kalwarii. W 1662 r. oficjalnie zatwierdzono kult obrazu, za którego sprawą od wielu lat działy się w klasztorze cuda i rozwinął się kult maryjny.
Kustosz sanktuarium – ks. kan. Stanisław Gasiński cieszy się, że dzięki głoszonemu przez o. Azariasza Hessa i o. Juliana Śmierciaka OFM słowu Bożemu, procesji z kościoła Świętej Rodziny do sanktuarium kalwaryjskiego oraz za pośrednictwem rozprowadzanych płyt z pieśniami maryjnymi rozszerza się kult Najświętszej Maryi Panny, wierni modlą się za tak bliskiego sercom wszystkich Ojca Świętego, a Bóg odbiera należną Mu chwałę.
Ksiądz Proboszcz już dziś zaprasza na kolejne modlitewne spotkania: uroczystość odpustowa Matki Bożej Kalwaryjskiej – 13 sierpnia godz. 20.00; uroczystość poświęcenia przez abp. Stanisława Nowaka placu, na którym powstają tzw. Dróżki Pana Jezusa – 13 września, godz. 17.00.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński