Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela częstochowska, nr 40
4 października 2020 r., str. II

Nauka ufności

Parafia Świętej Rodziny 13 września obchodziła 5. rocznicę koronacji wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Mszy św. przewodniczył ks. prał. Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie. – Ze względu na obowiązki w Rzymie nie było mi dane uczestniczyć w koronacji obrazu, której dokonał wielki czciciel Maryi, abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Cztery lata temu Bóg powołał go do siebie, a ja dziś spłacam dług wdzięczności wobec jego przyjaźni, ale także wobec tego miejsca – powiedział w homilii.

– Gdyby to święte miejsce miało nie powstać, to by nie powstało. Jestem przekonany, że Matka Boża chciała tutaj być, a wy zaprosiliście Ją do waszego domu, do waszego serca – podkreślił i dziękował parafianom za ich wiarę. – Ona musi być tutaj piękna i prosta, bo jesteśmy ludźmi zawierzenia. Przychodzimy przecież do Matki Zawierzenia i od Niej uczymy się ufności i zachowywania wszystkich spraw w naszych sercach – zaznaczył ks. Nykiel.

Na zakończenie ks. prał. Stanisław Gasiński, proboszcz parafii Świętej Rodziny i kustosz Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, złożył regensowi Penitencjarii Apostolskiej życzenia z okazji 30. rocznicy święceń kapłańskich. – Niech Bóg wypełnia Ekscelencję swoim światłem, dobrocią i pokojem, niech będzie źródłem duchowych sił w podejmowaniu wyzwań codzienności.

Ksiądz Nykiel zawierzył również wszystkich Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia na wzór św. Jana Pawła II.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński