Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela częstochowska

Pielgrzymi niezawodnej nadziei

Tadeusz Bysina

37. Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej odbyła się jako dziękczynienie za dar beatyfikacji sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego.

Tegoroczne pielgrzymowanie wiernych z wszystkich regionów duszpasterskich naszej archidiecezji odbywało się w duchu dziękczynienia za ocalenie w trudnym czasie pandemii i prośby o błogosławieństwo na dalszy odcinek kalwaryjskiej drogi życia. Jego uczestnicy przekonywali także o pamięci, szacunku i uznaniu dla życia i dokonań Prymasa Tysiąclecia. Mszy św. otwierającej 3 sierpnia modlitwę kalwaryjską przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo. Witając zebranych, o. Konrad Cholewa – franciszkanin, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, życzył: – Niech to wszystko, co kryje się w naszych sercach, Matka Boża Kalwaryjska w cudowny sposób rozwiązuje.

Miejsce zawierzenia

Ksiądz arcybiskup, zawierzając archidiecezję częstochowską Matce Bożej, modlił się: „Spraw, Matko, dana nam z woli Chrystusa na Kalwarii, abyśmy byli między sobą jedno i jedno z Tobą na nieznane nam jutro. Pokładając nadzieję w Twojej macierzyńskiej miłości, prosimy o obfitość łask, również przed Twoim obliczem w sanktuarium zawierzenia w Praszce, które pobłogosławił Twój sługa św. Jan Paweł II, aby tam kopia tego cudownego obrazu była dla nas również źródłem mocy i jedności dla tych, którzy również przyjdą po nas”.

W czasie homilii powiedział z kolei: – Stajemy na kalwaryjskim wzgórzu jako pielgrzymi wiary i niezawodnej nadziei, płynącej spod serca Maryi, aby życiem dawać codzienną odpowiedź w dziele nowej ewangelizacji. (…) Wchodzę tutaj w olbrzymi trud pielgrzymi abp. seniora Stanisława Nowaka, który wydeptał razem z wami tę drogę do Maryi z Częstochowy i z różnych miejsc archidiecezji (abp Nowak po raz pierwszy od 37 lat z powodów zdrowotnych nie uczestniczył w pielgrzymce – przyp. aut.).

Bronić wartości chrześcijańskich

Odnosząc się do sytuacji społecznej, abp Depo zaznaczył: – Trzeba podejmować działania broniące wartości chrześcijańskich, wartości rodziny, małżeństwa i życia. Mamy obowiązek stawiania oporu. Genderyzm musi upaść wskutek opozycji, ponieważ mamy serce i zdrowy rozsądek, które zmuszają nas do działania, żeby nie było za późno. Im dłużej będziemy milczeć, tym większą cenę zapłacimy. W cudownej kaplicy Matki Bożej abp Depo zawierzył Maryi pątników, którzy następnie na Dróżkach Pasyjnych zanurzali się w męce Pana Jezusa, ciągle ucząc się kalwaryjskiej duchowości i upraszając Bożych łask dla wiernych archidiecezji częstochowskiej. Rozważaniom przewodniczył ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz Kalwarii w Praszce i inicjator pielgrzymki. Zakończeniem tego kilkugodzinnego pokutnego nabożeństwa były rozesłanie oraz zachęta do pogłębiania duchowości kalwaryjskiej i wspierania chrześcijan w Ziemi Świętej.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński