Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZgodzić się na krzyż

Tadeusz Bysina

Krzyż jest ciągłym sprawdzianem naszego człowieczeństwa i zawierzenia Panu Bogu – powiedział abp Wacław Depo do kalwaryjskich pątników.

Tegoroczne pielgrzymowanie archidiecezji częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się 1 sierpnia już po raz 38. Pątnicy modlili się o pokój serca i radość, pokój na Ukrainie i na świecie, w myśl hasła obecnego roku duszpasterskiego: „Posłani w pokoju Chrystusa”.

Modlitwom przewodził abp Wacław Depo. – Każdy człowiek, który uwierzy w Chrystusa, który staje pod Jego krzyżem, biorąc swój własny, będzie miał Maryję za matkę. Ona jest w nas, w naszym chrześcijańskim losie. Matka Ukrzyżowanego dała nam najwyższy przykład, że nie wolno sprzeciwiać się zamysłowi i woli Boga, który prowadzi nas do prawdziwego i pełnego życia w wieczności – stwierdził w homilii metropolita częstochowski.

Podkreślił, że Maryja uczy nas wierności. – Ona odzwierciedla w sobie i streszcza wszystkie cierpienia i bóle wszystkich matek. W Maryi odnajdują siebie wszystkie matki uchodźców, żołnierzy konających na drogach, na polach bitew czy w szpitalach – zaznaczył arcybiskup.

– Każdy, kto chce być uczniem Chrystusa, kto chce pójść za Nim, musi najpierw zaprzeć się samego siebie. Musi się zgodzić wziąć swój własny, codzienny krzyż, który ma różne wymiary – fizyczne, psychiczne, duchowe i zbawcze. Krzyż jest ciągłym sprawdzianem naszego człowieczeństwa i naszego zawierzenia Panu Bogu. To słowo „zawierzenie” jest kluczem naszej życiowej drogi – kontynuował abp Depo.

Metropolita częstochowski przypomniał również słowa św. Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do ojczyzny: „Proszę was, abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, a która objawia się w krzyżu Jezusa Chrystusa, a bez której życie ludzkie nie ma korzeni ani sensu”.

– To jest nie tylko prośba, to jest swoisty testament, który czeka na spełnienie w każdym pokoleniu Polaków. Abyśmy nigdy nie wzgardzili tą miłością, która objawia się w krzyżu Jezusa Chrystusa, tak rozsianym na polskich drogach, na skrzyżowaniach naszych dróg – podsumował arcybiskup.

Na zakończenie Mszy św. metropolita częstochowski modlitwą „Pod Twoją obronę” zawierzył wszystkich obecnych Maryi Kalwaryjskiej i udzielił pasterskiego błogosławieństwa.

Następnie pątnicy nawiedzili kaplicę Matki Bożej Kalwaryjskiej z Jej cudownym wizerunkiem, a później wzięli udział w modlitwie dróżkami pasyjnymi, śladami pielgrzymowania św. Jana Pawła II. Upraszali dla całej wspólnoty archidiecezjalnej łaskę żywej wiary, nadzieję i miłość. Modlili się także w intencji nowych, licznych, świętych powołań kapłańskich i zakonnych oraz o pokój na świecie. Rozważaniom przewodniczył ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz kalwarii w Praszce.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński