Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceDziękowali za Matkę

Tadeusz Bysina

Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce uczciło 20. rocznicę poświęcenia i posłania w to miejsce cudownego obrazu przez św. Jana Pawła II.

W czasie uroczystości odpustowej 14 sierpnia, której przewodniczył ks. prał. dr Krzysztof Nykiel, regens Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie, odbyło się błogosławieństwo trzech bram: Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia – ufundowanej przez ks. kan. Jana Kałdonia ze Strojca; Jerozolima Ziemi Wieluńskiej, którą ufundowali Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej i dobroczyńcy sanktuarium, oraz Kalwaria w Praszce, ufundowanej przez miejscowych parafian i pielgrzymów. Poświęcono także kaplicę św. Krzysztofa, której fundatorem jest ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz sanktuarium i proboszcz parafii Świętej Rodziny w Praszce, oraz chorągiew parafialną, ufundowaną przez parafian.

Ksiądz Gasiński podkreślił, że wszyscy zebrani dopisują kolejną ważną datę do historii kalwarii w Praszce, również z racji uczczenia 20. rocznicy poświęcenia i posłania w to miejsce cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia przez św. Jana Pawła II. Stąd złożenie jako wotum Matce Bożej złotej lilii od parafii Świętej Rodziny oraz pielgrzymów i dobroczyńców sanktuarium.

Z radością i wiarą

Przed Eucharystią na szczycie kalwarii odbyła się procesja Zaśnięcia Maryi, podczas której niesiono figurę Matki Bożej Zaśniętej. – Z radością w sercu i z głęboką wiarą przybyliśmy na dzisiejszą uroczystość ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, aby zawierzyć Jej nasze dziś i nasze jutro, i uczyć się od Maryi, pokornej służebnicy Pańskiej, wierności w wypełnianiu woli Bożej. Przybyliśmy na to święte miejsce, by prosić Matkę Najświętszą, aby upraszała u swojego Syna cud przemiany naszych serc, serc naszych bliskich i tych, którzy prosili nas o dar modlitwy – podkreślił w homilii ks. Nykiel. Po Eucharystii nastąpiło procesyjne przeniesienie figury Matki Bożej Zaśniętej w trumience do kościółka Jej Grobku i Wniebowzięcia na stok Góry Oliwnej.

– Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za ten dzień i dzisiejszą uroczystość. Za to, że nas zgromadził i pozwolił raz jeszcze oddać Mu chwałę przez cześć, jaką oddajemy Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia – powiedział na zakończenie ks. Gasiński.

Kartka i znaczek

Z okazji 20. rocznicy poświęcenia i posłania do Praszki cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia przez św. Jana Pawła II Poczta Polska wydała okolicznościową kartkę i znaczek. Na tej kartce na poczcie w Praszce można otrzymać przez miesiąc okolicznościowy datownik z wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Zawierzyć dziś i jutro

– Za każdym razem przybywam tutaj z radością w sercu i z głęboką wiarą, aby zawierzyć moje kapłańskie dzisiaj i jutro, aby uczyć się od Maryi wierności w wypełnianiu woli Bożej i by starać się być w kapłańskiej posłudze apostołem miłosierdzia nie tyle słowem, lecz czynem – przyznał w rozmowie z „Niedzielą” ks. Nykiel. – Gdy przechodzi się dróżkami kalwarii w Praszce, odczuwa się stan wewnętrznego wyciszenia i nie potrzeba wiele, by zrozumieć, jaką bezgraniczną miłością ukochał nas Jezus posłany przez Ojca. Golgota to najprawdziwszy dowód tej miłości. A testament z krzyża? Stojąca tam Maryja z woli Chrystusa stała się naszą Matką, Matką całego Kościoła. Ona po macierzyńsku wprowadza nas w miłość Chrystusa, której żaru doświadczyła. Jej Serce jest otwarte na życie wszystkich uczniów Chrystusa. W Niej każdy ma swoją Matkę, której może zawierzyć swój los – zaznaczył regens Penitencjarii Apostolskiej.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński