Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 51
18 grudnia 2005 r.

Pielgrzymi z Ukrainy w Praszce

Andrzej Antkowicz

Tradycyjnie już w drugą niedzielę Adwentu przeżywany był Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. W tym dniu wierni wspierali modlitwą i ofiarami pieniężnymi braci i siostry na Wschodzie. Sytuacja tamtejszych wspólnot katolickich jest trudna. Dlatego wezwanie Chrystusa: „Jedni drugich brzemiona noście” (Ga 6, 2) mobilizuje wiernych Kościoła w Polsce do wspierania swoich rodaków.
„Cieszę się – mówi ks. kan. Stanisław Gasiński, proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej w Praszce – że w Dniu Modlitw za Kościół na Wschodzie wśród modlących się na Makowym Wzgórzu byli pielgrzymi z kościoła greckokatolickiego św. Jozafata w Kołomyi na Ukrainie (dawne województwo stanisławowskie, a obecnie iwanofrankowskie). Tegorocznej pielgrzymce na kalwarię ziemi wieluńskiej przewodniczył o. Wasyl (dwie poprzednie prowadził o. Włodzimierz Kasjan).
Pielgrzymów z Ukrainy podejmowali: ks. kan. Stanisław Gasiński, ks. Robert Grohs – wikariusz oraz przedstawiciele grup apostolskich parafii Świętej Rodziny w Praszce na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej. Zagraniczni pielgrzymi interesowali się historią sanktuarium na Makowym Wzgórzu i dróżkami Pana Jezusa. Rozważając Mękę Pańską dali wyraz głębokiej wiary w zbawczą moc Męki Chrystusa i udział w Jego zmartwychwstaniu. Modlitwę do Boga zanosili razem z Najświętszą Maryją Panną wiernie stojącą na Kalwarii pod krzyżem Syna.
Uroczysta Msza św. z udziałem pielgrzymów sprawowana była w kościele sanktuaryjnym w języku polskim i ukraińskim. Po Eucharystii goście wraz z kołem Żywego Różańca odmawiali Różaniec w intencjach podawanych przez modlących się. Wspólne trwanie przed Panem i rozważanie tajemnic zbawienia było świadectwem braterstwa. Wspominano także pomarańczową rewolucję.
Następnie Kustosz Sanktuarium pokazał pielgrzymom architekturę i wyposażenie miejscowego kościoła. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kamienie węgielne świątyni, które pochodzą z Domu Nazaretańskiego, grobu św. Piotra i ze wzgórza Cova da Iria w Fatimie. Pątnicy z wielkim skupieniem modlili się w Kaplicy Miłosierdzia Bożego przy relikwiach św. s. Faustyny Kowalskiej, a w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, przed relikwiami błogosławionych pastuszków – Hiacynty i Franciszka (dar ks. Guerry – kustosza z Fatimy dla sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce) wzywali ich wstawiennictwa u Boga we wszelkich potrzebach.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński