Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 2
8 stycznia 2006 r.

Boża obecność

Beata Pieczykura

Abp Stanisław Nowak poświęcił tabernakulum w kościele pw. Świętej Rodziny w Praszce
Fot. Mirosław Szraucner

Najważniejszym miejscem w kościele jest ołtarz, na którym sprawowana jest Eucharystia. Podczas Przeistoczenia kapłan unosi Hostię, by uczestnicy Liturgii mogli spojrzeć na Boga i sercem przepełnionym miłością przeżywać wielką tajemnicę wiary. Prawdę o sakramentalnej obecności Jezusa przypomina wieczna lampka, umieszczona przy tabernakulum, które poza Mszą św. jest centralnym miejscem w świątyni. Dlatego radosnym i ważnym wydarzeniem dla wspólnoty parafialnej, która ukochała Dróżki Pana Jezusa na Kalwarii, było poświęcenie w grudniu ub.r. tabernakulum, krzyża ołtarza głównego oraz trzech naczyń liturgicznych. Z tej racji w kościele pw. Świętej Rodziny w Praszce Mszy św. sprawowanej w intencji ofiarodawców tabernakulum i dobroczyńców parafii oraz rozwoju kultu w Sanktuarium Kalwaryjskim na Makowym Wzgórzu przewodniczył abp Stanisław Nowak. W uroczystości uczestniczyli: ks. prał. Bronisław Preder – proboszcz parafii pw. św. Józefa w Częstochowie, prezbiterzy z dekanatu praszkowskiego, na czele z dziekanem ks. kan. Mieczysławem Papiernikiem oraz licznie zgromadzeni wierni – cziciciele Jezusa Eucharystycznego.
Tabernakulum o wymiarach 160x95x75 cm wpisane w nastawę ołtarzową (i okalająca go okładzina wykonana z tureckiego i węgierskiego granitu) ma głęboką symbolikę. Wieczne lampki to stylizowany krzak gorejący, który zachęcił Mojżesza do żarliwej modlitwy w najważniejszym momencie życia, gdy Bóg powierzył mu wyprowadzenie narodu wybranego z niewoli egipskiej. W zwieńczeniu widnieje motyw cierniowej korony na skroniach Chrystusa idącego na Kalwarię. Tabernakulum wykonała firma krakowska, która zrealizowała także tabernakulum w Bazylice Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Witając Księdza Arcybiskupa i prosząc o poświęcenie ks. kan. Stanisław Gasiński – proboszcz parafii i kustosz Sanktuarium powiedział m.in.: „Spoglądając na ten znak chcemy pamiętać o Odkupicielu, obecnym wśród nas pod postacią chleba. Nasze tabernakulum podobnie jak Biblia łączy dwa przymierza: z Góry Synaj i Nowe Przymierze, które zawieramy z Bogiem w Eucharystii. Tylko od nas zależy czy będziemy chcieli być z miłującym i miłosiernym Bogiem”.
W wygłoszonej homilii Metropolita Częstochowski przypomniał, że odwieczna miłość Boża objawia się w sposób szczególny w trzech tajemnicach: Wcielenia, Odkupienia i Eucharystii. „Bóg, który stał się Człowiekiem, który odkupił ludzkość, pozostał ze swoim ludem ukryty pod postaciami chleba i wina. Nasza wiara wyraża się głodem Eucharystii oraz przekonaniem, że w naszych świątyniach Bóg jest rzeczywiście obecny i czeka na nas. Dlatego my, katolicy, tak bardzo kochamy Najświętszy Sakrament. Jesteśmy ludem Bożym Sakramentu Eucharystii” – zaznaczył Ksiądz Arcybiskup. Dziękując praszkowskiej wspólnocie za przygotowanie pięknego, pełnego symboliki tabernakulum abp Stanisław Nowak powiedział m.in.: „Wierzymy i radujemy się, że Stwórca jest tak blisko, że możemy do Niego przychodzić. Miejscem, które zatrzymuje Boga jest tabernakulum. Przygotowanie go oznacza waszą wiarę, jest także wielkim wołaniem: my chcemy Eucharystii, my chcemy adoracji, my chcemy Boga! – kontynuował Kaznodzieja. Tabernakulum znajduje się w centrum kościoła, jest też znakiem, że Jezus stanowi centrum waszego życia. Idźcie za Chrystusem, niech On będzie najważniejszy w waszym życiu, On ma słowa życia wiecznego, On prowadzi do zbawienia. Bądźcie o tym mocno przekonani”.
W przygotowanie uroczystości zaangażowane było Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, będące stróżami Dróżek Pana Jezusa. Członkowie Bractwa wyrazili radość z obecności Księdza Arcybiskupa. Metropolita Częstochowski swoją mądrością, ufnością i umiłowaniem Boga Żywego daje praszkowskiej wspólnocie duchowe wsparcie i przewodzi w drodze do zbawienia.
Na zakończenie Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, a swoim parafianom za ofiarność i trud zgromadzenia niemałych funduszy. Słowa szczególnej wdzięczności skierował do abp. Stanisława Nowaka za uświęcenie tabernakulum, które od tego dnia stało się godnym miejscem obecności Boga Żywego w znaku Chleba Eucharystycznego. „Ufamy, że będzie ono służyć przez wieki kolejnym pokoleniom wiernych naszej parafii jako znak umiłowania Tego, który Jest. Ta miłość gromadzi nas w tej świątyni” – powiedział ks. kan. Stanisław Gasiński. Ksiądz Kustosz przypomniał, że Metropolita Częstochowski jest przyjacielem Makowego Wzgórza i uczestniczy w najważniejszych wydarzeniach w życiu parafii i Sanktuarium Kalwaryjskiego, które ubogacają to miejsce, przemieniają je oraz nadają mu wymiar sakralny.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński