Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 14
2 kwietnia 2006 r.

Niedziela Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej

W Niedzielę Palmową Kościół obchodzi pamiątkę wjazdu Chrystusa do Jerozolimy dla dokonania paschalnych tajemnic. Tego dnia po raz pierwszy w parafii Świętej Rodziny w Praszce, gdzie z Bożej Opatrzności powstała i rozwija się „jedyna Kalwaria tej rangi w archidiecezji częstochowskiej”, zaprezentowane zostanie Kalwaryjskie Misterium Niedzieli Palmowej. Przygotowania trwały wiele tygodni, a odpowiedzialność za nie podjęli członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce.
Kalwaryjskie Misteria Wielkiego Tygodnia odbywają się na Kalwaryjskich Dróżkach Pana Jezusa w Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej polskiej Jerozolimie – już od kilkuset lat. Organizatorzy ufają, że z Bożą pomocą i pod opieką Matki Bożej Kalwaryjskiej uda się przeszczepić na praszkowski grunt ten wymowny aspekt duchowości kalwaryjskiej.
Misterium rozpocznie się obrzędem błogosławieństwa i poświęcenia palm przy Bramie Ośmiu Błogosławieństw prowadzącej na Kalwarię Praszkowską. Następnie odbędzie się wjazd Jezusa do Jerozolimy w Alei Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na scenie przy kościele parafialnym Świętej Rodziny nastąpi ostatnia część Misterium – ewangeliczna scena tzw. oczyszczenia Świątyni i sądu nad Marią Magdaleną. Uwieńczeniem misterium będzie uroczysta Msza św. – Suma Niedzieli Męki Pańskiej, zwanej Niedzielą Palmową.
Razem z Apostołami i Niewiastami będziemy wołać na cześć Jezusa, Króla Wszechświata: „Hosanna Synowi Dawidowemu, Hosanna!”.
9 kwietnia o godz. 10.30 dzieci, młodzież i starszych do wspólnego rozważania i przeżywania ważnych wydarzeń ewangelicznych, które otwierają Wielki Tydzień, najważniejszy czas w roku dla każdego chrześcijanina, przez uczestnictwo w Kalwaryjskim Misterium serdecznie zapraszają


i miejscowi duszpasterze


PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński