Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 35
2 września 2007 r.

Droga na szczyt Kalwarii

Alicja Przepiórkiewicz

Tegoroczna archidiecezjalna pielgrzymka na pełny obchód Dróżek Pana Jezusa do Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej Polskiej Jerozolimy – pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka miała miejsce 7 sierpnia. Od wczesnych godzin rannych przybywali na kalwaryjskie wzgórze wierni z różnych stron archidiecezji, w tym z Częstochowy: z parafii św. Floriana z proboszczem ks. prał. Stanisławem Jasionkiem, parafii Wrzosowa z ks. kan. Piotrem Łysikowskim oraz grupa katechetów.Tradycyjnie już przybyli pielgrzymi z kolegiaty Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu z proboszczem ks. kan. Zenonem Gajdą, a także wierni z parafii św. Brata Alberta Chmielowskiego z ks. kan. Janem Niziołkiem i parafii Bożego Ciała z ks. kan. Henrykiem Kowalskim. Licznie prezentowała się parafia Najświętszej Maryi Panny Anielskiej w Porębie-Niwkach z ks. kan. Kazimierzem Krzeszowskim. Przybyli również pielgrzymi z Pajęczna – parafia Narodzenia Pańskiego z proboszczem ks. Szymonem Gołuchowskim. Nie zabrakło pielgrzymów z ziemi wieluńskiej, m.in. z parafii Łaszew z proboszczem ks. Dariuszem Tuczapskim, parafii św. Stanisława BM w Wieluniu, parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie, parafii Wniebowzięcia Matki Bożej w Mokrsku (Wróblew), wierni z sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce z proboszczem-kustoszem ks. prał. Stanisławem Gasińskim.
Przed uroczystą Eucharystią w bazylice kalwaryjskiej na dziedzińcu klasztornym wierni naszej archidiecezji powitali Księdza Arcybiskupa, śpiewając starą pątniczą pieśń: „Witamy Cię, Kalwaryjo miejsce święte wybrane”. Mszę św. rozpoczęło powitanie pielgrzymów przez kustosza sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej o. Damiana Muskusa. W homilii Ksiądz Arcybiskup wskazał na drogę, którą powinniśmy podążać realizując swoje życiowe powołanie. Jest to droga Maryi, droga wiernego kroczenia na szczyt Kalwarii za Jezusem niosącym krzyż. „Słuchając rozważań pasyjnych Księdza Arcybiskupa zastanawialiśmy się, czy trafnie rozpoznajemy swoje powołanie życiowe, co w naszym powołaniu jest najważniejsze, czy z należytą odpowiedzialnością i pokorą realizujemy nasze powołanie życiowe” – wspomina jedna z uczestniczek kalwaryjskiego pielgrzymowania, Jolanta Wiecha z Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. Na zakończenie Eucharystii ks. prał. Stanisław Gasiński – koordynator owego kalwaryjskiego pielgrzymowania – podkreślił: „Przybywamy tu rokrocznie na początku sierpnia, by wpatrywać się w cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, o którym Jan Paweł II Wielki mówił: «Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat» i nazwał to miejsce «rezerwuarem wiary, nadziei i miłości». Dalej ów pierwszy pielgrzym kalwaryjski podkreślał: «Miejsce to przesiąknięte jest od wieków niezwykle głęboką wiarą całych pokoleń kalwaryjskich pielgrzymów wpatrzonych w Jezusa cierpiącego za każdego z nas i Jego oraz naszej Matki miłosierdzia»”.
Po zakończonej uroczystej Mszy św. koncelebrowanej Ksiądz Arcybiskup w imieniu zebranych pątników dokonał aktu zawierzenia Matce Bożej Kalwaryjskiej. Następnie każdy z pielgrzymów miał możliwość udania się do cudownej kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej na prywatną rozmowę ze swoją najlepszą Matką.
Pełny obchód Dróżek Pana Jezusa rozpoczął się na placu przed bazyliką kalwaryjską, gdzie Ksiądz Arcybiskup przybliżył duchowość kalwaryjską tego miejsca, ze szczególnym pochyleniem się nad pielgrzymi przybyłymi do Kalwarii po raz pierwszy. Pasterskie rozważania Księdza Arcybiskupa przy poszczególnych stacjach Dróżek Pana Jezusa, zgodnie z relacjami uczestników tych wyjątkowych w treści i formie rekolekcji w drodze pomogły dogłębnie przeanalizować ludzkie postępowanie a także utwierdziły w tym, by wiernie jak Maryja Kalwaryjska podążać drogą Chrystusa. „Pozwoliły zrozumieć, że kroczenie za Nim nie stoi w konflikcie z radością i szczęściem, że potrzebny jest nam wysiłek dokonywania nieustannej przemiany swojego życia na drodze naszego powołania” – relacjonowali kalwaryjscy pielgrzymi. W tym szczególnym pielgrzymowaniu towarzyszyła refleksja nad męką i śmiercią Pana Jezusa, co w szczególny sposób wyrażały tradycyjne pieśni kalwaryjskie śpiewane ku uczczeniu Jezusa i Maryi. W bazylice kalwaryjskiej wierni otrzymali od organizatorów pielgrzymki teksty tych pieśni a na dróżkach były one wykonywane na sposób kalwaryjski – z przepowiadaniem.
Przed kalwaryjskim ołtarzem polowym od strony „Góry Ukrzyżowania” abp Stanisław Nowak udzielił pielgrzymom pasterskiego błogosławieństwa na drogę do domu i powtórne przybycie na początki sierpnia za rok na prastare święte wzgórze w Kalwarii Zebrzydowskiej.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński