Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 45
11 listopada 2007 r.

VII Dzień Papieski na Kalwarii

Alicja Przepiórkiewicz

Centralne obchody VII Dnia Papieskiego na Kalwarii w Praszce odbyły się z udziałem Władz Miasta i Gminy Praszka oraz społeczności Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce. Uroczystą Mszę św. o rychłą kanonizację Jana Pawła II, sprawował w kościele Świętej Rodziny ks. prał. Stanisław Gasiński, który w homilii zinterpretował hasło tegorocznego Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Obrońca Godności Człowieka”. „Ewangelia, z której tak obficie korzystał Jan Paweł II jest dobrą nowiną o człowieku – o Jego wielkiej godności” – podkreślił Ksiądz Kustosz. Pod koniec Mszy św. zabrali głos: burmistrz Miasta i Gminy w Praszce Jarosław Tkaczyński oraz Dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II, podkreślając w wystąpieniach szczególność Kalwarii w Praszce jako miejsca, którym za życia interesował się Jan Paweł II. Ksiądz Prałat dziękując wszystkim za liczny udział w modlitwie za Jana Pawła II podkreślił: „Przybyliśmy tu podziękować Jezusowi za Jego dobro dla każdego z nas w Janie Pawle II, duchowo związanym z Kalwarią w Praszce, czemu dawał wyraz podczas ziemskiego życia. Przybyliśmy tu, aby podziękować Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II za to wszystko, kim był i jest dla nas w naszej małej Ojczyźnie tu nad Prosną”. Po Eucharystii, w kościele Świętej Rodziny został przedstawiony program słowno-muzyczny poświęcony pamięci Ojca Świętego Jana Pawła II.
W Dzień Papieski 14 października po Mszy św. sprawowanej w kościele sanktuaryjnym, w kościele Świętej Rodziny odbyła się Wieczornica Papieska przygotowana pod kierunkiem miejscowych katechetów: Barbary Borkowskiej i Zdzisława Spodziei.
16 października, w 29. rocznicę wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową, po wieczornej Eucharystii w sanktuarium kalwaryjskim sprawowanej o rychłą kanonizację Jana Pawła II, wierni udali się pod monumentalny Krzyż Papieski – zwany również giewonckim – gdzie ks. prał. Stanisław Gasiński poprowadził rozważanie Apelu Maryjnego. Następnie wierni złożyli u stóp Papieskiego Krzyża kwiaty i znicze.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński