Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 35
1 września 2002 r.

Matka Boża Kalwaryjska kształtowała moje serce

Z ks. kan. Stanisławem Gasińskim – proboszczem parafii pw. Świętej Rodziny w Praszce – rozmawia ks. Zdzisław Wójcik.

Ks. Zdzisław Wójcik: – Na ekranach telewizorów widzieliśmy, jak Ksiądz Proboszcz przedstawiał Ojcu Świętemu do poświęcenia wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej. Proszę nam opowiedzieć o tym wydarzeniu.

Ks. Stanisław Gasiński: – Na poświęcenie przez Ojca Świętego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej dla naszego kościoła pod Jej wezwaniem na Makowym Wzgórzu w Praszce wyruszyłem do Kalwarii Zebrzydowskiej z grupą moich parafian. Przed wyjazdem odprawiłem dla nich o północy Mszę św. W Kalwarii byliśmy o godz. 6.00 rano 19 sierpnia. Z naszej parafii w pielgrzymce uczestniczyło 260 osób. W 8 autokarach pielgrzymowali na spotkanie z Ojcem Świętym także wierni z Cieciułowa, Żytniowa i Rudnik (150 osób). Cieszymy się, że dzięki transmisji telewizyjnej mogli nas oglądać wierni na całym świecie, tym bardziej że była z nami parafialna gwardia szwajcarska w galowych strojach.

- Widać też było przed świątynią wielki plakat z wizerunkiem Ojca Świętego i podpisem: „Witamy, Praszka – Makowe Wzgórze”. Ale wróćmy do uroczystości.

- Po Komunii św. poproszono nas o wyjście na środek bazyliki. Trzymając obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, trwaliśmy na modlitwie, śpiewając „Ciebie Boga wysławiamy”. Następnie podeszliśmy do prezbiterium. Ojciec Święty dokonał poświęcenia obrazu. Udało nam się podejść do Jana Pawła II, który dotknął obrazu, znacząc na nim krzyż święty. Powiedział też: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. Ucałowaliśmy pierścień Ojca Świętego i odeszliśmy. Pamiętam jeszcze ciche słowa Papieża, gdy prosił nas: „Módlcie się tam za mnie”.

- Jakie będą dalsze losy obrazu?

- Obraz znajduje się obecnie w Kalwarii, w kaplicy Matki Bożej. Do Praszki zostanie przywieziony przez ojców bernardynów 1 września (w niedzielę) o godz. 11.00. W imieniu archidiecezji częstochowskiej obraz zostanie przywitany przez ks. inf. Mariana Mikołajczyka – wikariusza generalnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Później, 13 września o godz. 19.30, w czasie comiesięcznego uroczystego nabożeństwa fatimskiego rozpocznie się duchowe przygotowanie do konsekracji kościoła Matki Bożej Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu. To przygotowanie poprowadzi bp Jan Wątroba.

- W parafii Księdza Proboszcza dzieje się bardzo wiele, widać to już w momencie wjazdu na jej teren.

- Chciałbym przypomnieć, że parafia na Makowym Wzgórzu powstała w roku 1988, jako druga parafia w Praszce. W czasie ostatnich dziesięciu lat wybudowaliśmy dwa kościoły. Pierwszy z nich pragniemy ofiarować Matce Bożej Kalwaryjskiej w 400-lecie Jej królowania w polskiej Jerozolimie – Kalwarii Zebrzydowskiej. Na rozległym stoku Makowego Wzgórza powstała już Golgota, zaczątek naszej Kalwarii. Poświęcony przez Jana Pawła II obraz Matki Bożej przeznaczony jest do głównego ołtarza kościoła Matki Bożej Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu. W bocznym ołtarzu kościoła znajdują się wizerunki błogosławionych kapłanów – męczenników – ks. Maksymiliana Binkiewicza i ks. Ludwika Gietyngiera, którzy pracowali na ziemi wieluńskiej, oraz sióstr zakonnych, które również doświadczyły kalwaryjskiej drogi – św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) – karmelitanki, patronki Europy, związanej z pobliskim Lublińcem, i bł. s. Marii Kanuty (Józefy Chrobot) – nazaretanki, urodzonej na tej ziemi, w Raczynie.

-W liście pasterskim na sierpień metropolita częstochowski abp Stanisław Nowak podał do wiadomości, że 15 września br. o godz. 11.00 dokona konsekracji kościoła Matki Bożej Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu w Praszce.

-To dla naszej wspólnoty parafialnej wielka radość i wyróżnienie. Przygotowywaliśmy się do niej już od dłuższego czasu. Trwają jeszcze ostatnie prace przy kościele. Serdecznie zapraszam na tę uroczystość. W ten sposób połączymy spotkanie z Ojcem Świętym, który poświęcił nasz obraz, z konsekracją kościoła, w którym wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej będzie czczony. Chcę powiedzieć, że osobiście jestem związany z Kalwarią Zebrzydowską. Pochodzę właśnie z tamtych stron i już od najmłodszych lat wędrowałem z rodzicami dróżkami kalwaryjskimi. Dlatego tak bliskie są mi słowa Ojca Świętego, które wypowiedział w Kalwarii: „Matka Boża Kalwaryjska wychowywała moje serce od najmłodszych lat”. Ona też wychowywała moje serce. Parafia na Makowym Wzgórzu i Czciciele Matki Bożej Fatimskiej, którzy tu przybywają z różnych stron ziemi wieluńskiej i pobliskiego Śląska Opolskiego, pragną dedykować Matce Bożej Kalwaryjskiej tę świątynię jako wotum wdzięczności naszego lokalnego Kościoła za osobę Ojca Świętego.

-Dziękuję za rozmowę.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński