Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 35
31 sierpnia 2008 r.

Modlitwa z Matką Bożą Kalwaryjską

Alicja Przepiórkiewicz

10 sierpnia na Kalwarii Praszkowskiej miał mniejsce odpust Matki Bożej Kalwaryjskiej. Mszę św., sprawowanej w intencji żywych i zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce, przewodniczył i słowo Boże wygłosił o. dr Romuald Kośla, rektor Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów Bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej

W słowie wprowadzenia do Mszy św. proboszcz i kustosz sanktuarium w Praszce ks. prał. Stanisław Gasiński zaznaczył, iż wierni parafii i pielgrzymi przybywają w sierpniu już od pięciu lat, by szczególnie wpatrywać się w cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej, o którym sługa Boży Jan Paweł II mówił: „Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat”. „Jesteśmy na tym kalwaryjskim wzgórzu, by znów zanurzyć się w duchowość tego pasyjnego miejsca, wpatrując się w Jezusa cierpiącego za każdego z nas oraz Jego i naszej Matki Miłosierdzia. (…) Przeżywając rok jubileuszowy św. Pawła, ogłoszony przez Ojca Świętego Benedykta XVI, przejdźmy bez wahania jak on na stronę ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Jezusa oraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, wiernie stojącej przy Nim do końca” – powiedział Ksiądz Kustosz.
W homilii o. dr Romuald Kośla nawiązał do łączności sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce z sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przypomniał słowa Jana Pawła II, wypowiedziane podczas ostatniej Mszy św. sprawowanej w Kalwarii Zebrzydowskiej przy poświeceniu kopii Obrazu Kalwaryjskiego, przeznaczonej dla kościoła na Makowym Wzgórzu w Praszce. Ojciec Święty mówił wówczas: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Ojciec Rektor podkreślił duchowe związki Jana Pawła II z sanktuarium w Praszce, czego dowodem są pełne troski pytania stawiane delegacji naszej archidiecezji w Watykanie 8 grudnia 2004 r.: „Jak wygląda teraz to sanktuarium kalwaryjskie w Praszce? Jak tamtejsi wierni angażują się w dzieło tej Kalwarii?”. Kaznodzieja wspominał również czas, kiedy jako prowincjał ojców Franciszkanów Bernardynów w Polsce, wystarał się w Kustodii Ziemi Świętej o relikwie Krzyża Świętego, które ofiarował sanktuarium kalwaryjskiemu. „Niech nasza obecność na tym kalwaryjskim odpuście owocuje w jednoznacznym opowiedzeniu się w życiu za Jezusem i Jego Kościołem” – przekonywał ks. prał. Stanisław Gasiński. Wierni zgromadzeni wokół sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce już od wielu lat, wzorem Maryi stojącej u stóp Krzyża, opowiadają się za ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusem, stając się prawdziwymi apostołami niosącymi innym Jego naukę.
W Sumie odpustowej uczestniczyli m.in.: członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, asysta procesyjna, Straż Pożarna z Wygiełdowa oraz duchowieństwo, w gronie którego znaleźli się: dziekan dekanatu praszkowskiego ks. kan. Mieczysław Papiernik, ks. prał. Marian Gąsiorowski z Krzepic, ks. kan. Szymon Szymocha, proboszcz parafii św. Jakuba w Krzepicach wraz ze swoim współpracownikiem oraz ks. Władysław Kubrak z Nowego Jorku.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński