Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 40
5 października 2008 r.

Rocznica Kalwarii-Wotum za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II

Margita Kotas

Tegoroczną Sumę dziękczynno-błagalną w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września br., na Kalwarii w Praszce sprawował i słowo Boże wygłosił redaktor naczelny „Niedzieli” ks. inf. Ireneusz Skubiś. W tej szczególnej modlitwie kalwaryjskiej uczestniczyli również: dziekan regionu wieluńskiego ks. prał. Marian Stochniałek, ks. prał. Marian Gąsiorowski z Krzepic, ks. kan. Ireneusz Skrobot proboszcz sąsiedniej parafii w Praszce, miejscowe duchowieństwo i bardzo licznie zebrani wierni.
W słowie powitalnym ks. prał. Stanisław Gasiński kustosz sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce podkreślił, że Święto Podwyższenia Krzyża Świętego na tutejszej Kalwarii wiąże się z rocznicami: erygowania 13 września 2004 r. przez metropolitę częstochowskiego abp. Stanisława Nowaka miejscowej Kalwarii na cześć i chwałę Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego oraz Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej – Bolesnej, jako wotum wdzięczności za pontyfikat Ojca Świętego Jana Pawła II; konsekracji kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej – sanktuarium w Praszce oraz ze świętem Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. Ks. dr Stanisław Gasiński witając zebranych w tym dniu na Kalwarii wiernych, szczególne słowo wdzięczności skierował do pielgrzymów przybyłych specjalnie na tę uroczystość z parafii Kościan w archidiecezji poznańskiej.
Ks. inf. Ireneusz Skubiś w homilii nawiązał do postaci św. Ojca Pio – stygmatyka, człowieka niosącego na swoim ciele znamiona Krzyża, którego relikwie znajdują się również w Kaplicy Miłosierdzia Bożego praszkowskiej Kalwarii. Ksiądz Redaktor w homilii odniósł się także do objawień Matki Bożej z Lourdes, gdzie w tych dniach, świętując 150. rocznicę objawienia Maryi, przebywał Ojciec Święty Benedykt XVI oraz abp Stanisław Nowak. Mówił również o objawieniach Maryi w Fatimie, której orędzie nawołujące świat do pokuty, głoszone jest również od lat na Makowym Wzgórzu w Praszce. W tamtejszej kaplicy fatimskiej znajdują się relikwie błogosławionych Dzieci z Fatimy; Hiacynty i Franciszka oraz drzazga z drzewa, nad którym ukazała się Matka Boża owym dzieciom. Natomiast u podnóża Makowego Wzgórza znajduje się Cokół fatimski, postawiony tam na pamiątkę nawiedzin Makowego Wzgórza przez cudownąStatuę Matki Bożej z Fatimy peregrynującej po całym świecie.
Na zakończenie Eucharystii ks. dr Stanisław Gasiński składając podziękowanie Księdzu Redaktorowi podkreślił, że piękne słowa jego homilii, które skłoniły zebranych do przemyśleń, pomogą oczyścić ich serca i dusze. Ksiądz Kustosz wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej podziękował również Księdzu Infułatowi za dziennikarską pasję, która sprawia, że wierni mogą sięgać po kolejne numery „Niedzieli”, pisma pożytecznego i potrzebnego, zwłaszcza w dzisiejszych czasach naznaczonych konsumpcjonizmem i komercją.
Następnie proboszcz ks. dr Stanisław Gasiński zaprosił zebranych na doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa na Kalwarię w Praszce, który rozpoczął się pod jego przewodnictwem w Godzinie Miłosierdzia Bożego i trwał trzy godziny przy udziale wiernych z Praszki oraz pielgrzymów z różnych parafii ziemi wieluńskiej i przyległych terenów diecezji opolskiej.
Na zakończenie uroczystej Sumy wszyscy zebrani wierni śpiewem podziękowali Redaktorowi Naczelnemu „Niedzieli”, jak mówił w słowie dziękczynnym ks. prał. St. Gasiński „...za to odważne wędrowanie ścieżką życiowego powołania, nasączone umiłowaniem Chrystusowego krzyża”.
Po rozesłaniu miejscowy wikariusz ks. Mariusz Gieszczyk podawał wiernym do ucałowania relikwie Świętego Krzyża, dar Kustodii Ziemi Świętej dla Kalwarii w Praszce.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński