Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 34
23 sierpnia 2009 r.

Wierność Chrystusa, wierność kapłana

Małgorzata Twardzińska

„Wierność Chrystusa, wierność kapłana” – pod takim hasłem Pasterz Kościoła częstochowskiego prowadził wiernych po Dróżkach Pana Jezusa śladami Sługi Bożego Jana Pawła II, pieszego pielgrzyma kalwaryjskiego podczas Archidiecezjalnej Pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. 4 sierpnia do Kalwarii Papieskiej przybyła z naszej archidiecezji około 850-osobowa grupa pielgrzymów z abp. Stanisławem Nowakiem na czele

Przed laty Jan Paweł II, którego duchowość pasyjna zadziwiła cały świat, potrafił zachęcać do niej wiernych. Do wiernych uczniów Jana Pawła II należy także abp Stanisław Nowak, który sam jest czcicielem Męki Pańskiej i dba o to, aby to nabożeństwo stawało się coraz bardziej popularne w archidiecezji częstochowskiej.
Pielgrzymowanie archidiecezji częstochowskiej rozpoczęło się uroczystą Eucharystią w bazylice kalwaryjskiej koncelebrowaną przez kilkunastu kapłanów pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka. Na początku Mszy św. wszystkich serdecznie powitał o. dr Damian Muskus, kustosz tamtejszego sanktuarium, podkreślając Rok Kapłański a w nim srebrny jubileusz biskupstwa abp. Stanisława Nowaka. W homilii Metropolita Częstochowski oparł swoje rozważanie na haśle tegorocznej pielgrzymki wiernych archidiecezji częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej: „Wierność Chrystusa, wierność kapłana”. Kaznodzieja wyznał, że w pobożności kalwaryjsko-maryjnej najważniejsza jest wierność Bogu, Krzyżowi, Ewangelii.
Ksiądz Arcybiskup podkreślił, że pielgrzymowanie to odbywa się w liturgiczne wspomnienie św. Jana Marii Vianneya – patrona kapłanów, co stanowi wezwanie do modlitwy o świętość ich życia jako gwaranta owocności ich pracy duszpasterskiej.
Na zakończenie Eucharystii koordynator pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej ks. prał. Stanisław Gasiński – kustosz sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce, w imieniu zebranych kapłanów i świeckich złożył Księdzu Arcybiskupowi podziękowanie za to, że rokrocznie gromadzi wiernych duchowości kalwaryjskiej i karmi ich niestrudzenie Bożym słowem nasączonym duchowością pasyjną. Ksiądz Prałat przedstawił także Metropolicie Częstochowskiemu listę miejscowości archidiecezji częstochowskiej, z których przybyli pielgrzymi na pełny obchód Dróżek Pana Jezusa. Poza wiernymi z naszej diecezji obecni byli na nim także pielgrzymi z parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w diecezji bielsko-żywieckiej z ks. inf. Władysławem Fidelusem. W pielgrzymowaniu uczestniczyli również kapłani archidiecezji krakowskiej i diecezji sosnowieckiej przeżywający 40. rocznicę swoich święceń kapłańskich oraz klerycy z Zawiercia i Praszki z diakonem Adamem Polakiem.
Pełny obchód Dróżek Pana Jezusa rozpoczął się w samo południe na placu przed bazyliką kalwaryjską modlitwą Anioł Pański, którą – podobnie jak też wszystkie dróżkowe rozważania – poprowadził abp Stanisław Nowak. Pątniczym krokom towarzyszyła wspólnie odmawiana modlitwa, pieśni kalwaryjskie i szczególnie wymowne milczenie przy wstępowaniu na kalwaryjskie wzgórze do kościoła Trzeciego Upadku. W kościele Ukrzyżowania, pierwszym, który powstał 400 lat temu w Kalwarii, Ksiądz Arcybiskup dokonał ofiarowania trudu pielgrzymowania jako wyrazu naszej wiary i prośby o jej dalsze utwierdzanie.
Pielgrzymi schodząc z góry Ukrzyżowania w stronę klasztoru kalwaryjskiego od strony cudownej kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej gromko śpiewali: „Matko Kalwaryjska, do Ciebie biegniemy, Twoje miejsce święte odwiedzić pragniemy. Królowo anielska, na wysokim niebie, Matko Kalwaryjska, pozdrawiamy Ciebie”. Wiele osób nawiedziło jeszcze cudowną kaplicę Matki Bożej Kalwaryjskiej, wyrażając pragnienie ponownego przybycia na Dróżki Pana Jezusa do Kalwarii Zebrzydowskiej tradycyjnie na początku sierpnia przyszłego roku.

Miejscowości i parafie archidiecezji częstochowskiej, których wierni uczestniczyli w kalwaryjskim pielgrzymowaniu:

1) Częstochowa: z różnych parafii, katecheci z dyrektorem Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie ks. prał. Marianem Szczerbą

2) Zawiercie: parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz parafia pw. św. Alberta Chmielowskiego z proboszczami ks. kan. Zenonem Gajdą i ks. kan. Janem Niziołkiem

3) Praszka: parafia pw. Świętej Rodziny a zarazem Sanktuarium Kalwaryjskie z kustoszem ks. dr. Stanisławem Gasińskim

4) Wieluń: parafia pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika z wikariuszem ks. Robertem Frączkiem

5) Widzów: parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny z proboszczem ks. Zbigniewem Jeżem

6) Pińczyce: parafia pw. św. Michała Archanioła z proboszczem ks. Tadeuszem Mikołajczykiem

7) Jaworzno: parafia pw. Trójcy Przenajświętszej

8) Krzepice, Dankowice III: parafia pw. św. Jakuba Apostoła

9) Pątnów, Bieniec, Grębień: parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty

10) Kadłub, Józefów: parafia pw. św. Andrzeja Apostoła

11) Biała: parafia pw. św. Piotra w Okowach

12) Wichernik: parafia pw. św. Stanisława w Mokrsku

13) Parzymiechy: parafia pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

14) Chotów: parafia pw. św. Idziego Opata

15) Skomlin: parafia pw. Świętych Apostołów Filipa i Jakuba

16) Strojec: parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej

17) Kałuże: parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach

(mt)PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński