Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 29
18 lipca 2010 r.

Pomnik i Tryptyk Papieski poświęcono w Praszce

Alicja Przepiórkiewicz

Dzień 13 czerwca br. wpisał się w historię Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce. Już na południową modlitwę Anioł Pański przybyli do kaplicy Domku Zwiastowania Matki Bożej szczególni pątnicy z różnych stron kraju na czele z Krakowskim Bractwem Kurkowym

Pielgrzymów powitał ks. dr Stanisław Gasiński, który następnie oprowadził przybyłych po obiektach sakralnych informując o historii sanktuarium.

W Godzinie Miłosierdzia Bożego na Makowe Wzgórze przybył abp Stanisław Nowak metropolita częstochowski, by przewodniczyć nabożeństwu Drogi Krzyżowej na Kalwaryjskich Dróżkach Pana Jezusa. Rozpoczynając pasyjne nabożeństwo Pasterz Kościoła częstochowskiego dokonał poświęcenia nowego ołtarza Wniebowzięcia Matki Bożej usytuowanego w bocznej kaplicy kościoła kalwaryjskiego. Następnie wierni na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej w Praszce odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego udali się do pierwszej stacji drogi krzyżowej na zachodni stok Kalwarii. W trakcie Drogi Krzyżowej, której rozważaniom przewodniczył abp St. Nowak, w kościółku Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa poświęcony został przez Pasterza archidiecezji obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej (bez ozdobnej sukienki) płaczącej krwawymi łzami. Obraz ten wpisuje się w tworzące się Dróżki Matki Bożej. Po poświęceniu wszyscy udali się procesjonalnie do kościoła sanktuaryjnego Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, by tam wysłuchać występu chóru dziecięco-młodzieżowego „Promyki Jutrzenki” z Zębowic w diecezji opolskiej.

Po koncercie pieśni religijnej rozpoczęła się druga część uroczystości. Przy cudownym wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej ks. prał. St. Gasiński w serdecznych słowach powitał wszystkich zebranych na czele z abp. St. Nowakiem, określając go niestrudzonym orędownikiem Bożej miłości. Ksiądz Prałat podkreślił, że uczestnikom dzisiejszych wydarzeń dane jest przeżyć uroczystość historyczną dla miejscowego sanktuarium kalwaryjskiego, uroczystość poświęcenia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II i Tryptyku Papieskiego – darów ludzi wielkiej wiary i wielkiego serca. Ksiądz Kustosz następnie powitał Rycerzy i Damy Zakonu Grobu Bożego w Jerozolimie na czele z komandorem tego zakonu ks. inf. Marianem Mikołajczykiem, miejscowe duchowieństwo na czele z ks. kan. Tadeuszem Stepniem – rodakiem z Praszki – przyjacielem i dobroczyńcą miejscowej Kalwarii. Ks. prał. Gasiński wyraził także radość z obecności licznie przybyłych przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Kurkowego nas czele z królem kurkowym A.D. 2010 Krzysztofem Wójcikiem i marszałkami Józefem Hajdą i Krzysztofem Karbowskim. W równie serdecznych słowach Ksiądz Prałat powitał marszałka A.D. 2004 Ryszarda Maślankę z rodziną – inicjatora i fundatora pomnika Jana Pawła II, powstałego pod patronatem Bractwa. W dalszej kolejności gospodarz miejsca powitał przedstawicieli władz powiatowych i gminnych w osobach: przewodniczącego Rady Powiatu: Antoniego Polaka, burmistrza Praszki Jarosława Tkaczyńskiego, przewodniczącego Miasta i Gminy w Praszce Bogusława Łazika, prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce Jerzego Gracza. Na uroczystości obecne były także poczty sztandarowe: Związku Zawodowego „Solidarność” z Kozłowic i Praszki, Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II, Harcerzy z Praszki, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce oraz chorągwie parafii. Nie zabrakło również przedstawicieli mediów – redaktorów „Gazety Krakowskiej”, „Dziennika Polskiego” i Tygodnika Katolickiego „Niedziela” oraz licznych pielgrzymów przybyłych z różnych parafii ziemi wieluńskiej, przyległych terenów Śląska Opolskiego a nawet z Katowic. Witając ich wszystkich ks. prał. Gasiński mówił m.in.: – Cieszę się obecnością każdego z Was, bo jest ona dowodem waszej chrześcijańskiej i ludzkiej wrażliwości.

Następnie Ksiądz Arcybiskup poświęcił 7,5-metrowy Tryptyk Papieski, ufundowany przez miejscową parafię pw. Świętej Rodziny, po czym wszyscy zebrani udali się procesjonalnie pod krzyż „Giewoncki – Papieski” w Alei kard. Stefana Wyszyńskiego, gdzie na granitowym cokole usytuowany został pomnik Jana Pawła II. Przy poświęceniu tego monumentu Ksiądz Arcybiskup podkreślił duchowy związek Ojca Świętego Jana Pawła II z Kalwarią w Praszce i Jego testamentalne słowa, które zostały wypisane na granitowej podstawie: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Na zakończenie tej uroczystości Metropolita Częstochowski i przybyłe delegacje złożyły kwiaty i wieńce a chór „Promyki Jutrzenki” wspólnie z wszystkimi licznie zgromadzonymi odśpiewał „Barkę” udając się na uroczystą dziękczynno-błagalną Eucharystię do kościoła parafialnego pw. Świętej Rodziny. Mszy św. przewodniczył ks. inf. Marian Mikołajczyk – wikariusz biskupi i kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Ksiądz Infułat w słowie Bożym podkreślił, że historyczna uroczystość dla Kalwarii w Praszce stanowi wyjątkowe przeżycie religijne, dające nową siłę i energię na piękne, a szczególnie na te mniej piękne chwile codziennego życia.

Na zakończenie Mszy św. ks. prał. Stanisław Gasiński wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej złożył podziękowanie Księdzu Arcybiskupowi za jego pasterską posługę na Kalwarii oraz przygotowane do druku rozważania na Kalwaryjskie Dróżki w Praszce: Pasyjne, Zmartwychwstania i Matki Bożej. Ksiądz Kustosz wspólnie z ks. wikariuszem Mariuszem Gieszczykiem swoje podziękowanie złożył fundatorowi pomnika Jana Pawła II – Ryszardowi Maślance z Krakowskim Bractwem Kurkowym – podkreślając, że ów dar na stałe wpisuje się w pejzaż Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce. Dziękując wszystkim przybyłym na kalwaryjską uroczystość, ks. dr Gasiński powiedział m.in.: „Bóg zapłać wszystkim Wam, kochani, za wasze służebne oddanie temu wyjątkowemu miejscu pielgrzymowania, modlitewnego rozpamiętywania i zgłębiania tajemnicy Bożego umiłowania człowieka”.

Po błogosławieństwie udzielonym przez Metropolitę Częstochowskiego, zorganizowane grupy pielgrzymie i władze cywilne udały się do kaplicy Świętych Archaniołów, gdzie Ksiądz Arcybiskup przy agapie wręczył Bractwu Kurkowemu ryngrafy, natomiast Fundator pomnika Jana Pawła II i miejscowy Ksiądz Proboszcz okolicznościowe pamiątki. Rozpoczynał się wówczas wieczór fatimski z racji 13. dnia miesiąca. W związku z tym po nieszporach maryjnych odprawionych w Kaplicy Fatimskiej z relikwiami błogosławionych Hiacynty i Franciszka Ksiądz Arcybiskup sprawował Mszę św., w czasie której udzielił sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży, przygotowanej przez ks. wikariusza Mariusza Gieszczyka. Po tej Eucharystii miała miejsce uroczysta procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej prowadząca na osiedle A. Mickiewicza.

Na zakończenie Mszy św. ks. prał. St. Gasiński życzył, by Matka Boża Kalwaryjska, zarazem czczona jako Pani Fatimska, upraszała wszystkim obfite dary Bożej miłości, bo tylko one dają duszy tę siłę, która w naszym życiu zwycięża i triumfuje.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński