Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 27
3 lipca 2011 r.

W trosce o dziecko

Józef Niemczyk

Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, prowadzony przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej z siedzibą w Częstochowie, od 6 czer-wca ma nową siedzibę – przy parafii Narodzenia Pańskiego. Uroczystego poświęcenia nowego miejsca Ośrodka dokonał abp Stanisław Nowak, metropolita częstochowski, który również przewodniczył Mszy św.
W uroczystości wzięli udział m.in.: ks. prał. Dariusz Nowak – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Częstochowskiej, ks. prał.Stanisław Gasiński – inicjator Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Częstochowie, ks. prał. Andrzej Sobota – proboszcz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Częstochowie i asystent kościelny Katolickiego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w latach 1998-2011, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej na czele z Marianem Dziewońskim – prezesem SRK Archidiecezji Częstochowskiej oraz pracownicy Ośrodka na czele z dyrektor Teresą Satławą.
– Dzisiaj obserwujemy dwa światy, pierwszy, w którym życie jest niszczone przez aborcję, rodziny patologiczne i przemoc oraz drugi świat, w którym są rodziny troszczące się o ludzkie życie, pragnące przyjąć każde dziecko. Pośród tych dwóch światów działa Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy – mówił na początku Mszy św. ks. Tadeusz Zawierucha proboszcz parafii Narodzenia Pańskiego w Częstochowie.
W homilii abp Stanisław Nowak zaapelował o pochylenie się nad prawdą o rodzicielstwie i ojcostwie. Me-tropolita częstochowski po Mszy św. poświęcił nową siedzibę Ośrodka.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński