Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 37
12 września 2011 r.

Doroczna Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej na Dróżki Pana Jezusa do Kalwarii Zebrzydowskiej

Marian Banasik

W tym roku pielgrzymowanie archidiecezji częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej odbyło się pod hasłem „W komunii z Bogiem”, śladami bł. Jana Pawła II. 4 sierpnia do Kalwarii Zebrzydowskiej przybyła z naszej archidiecezji około 700-osobowa grupa pielgrzymów z abp. Stanisławem Nowakiem metropolitą częstochowskim na czele, by dziękować Bogu za dar beatyfikacji pierwszego pielgrzyma kalwaryjskiego. Przybyłego z Częstochowy Księdza Arcybiskupa na placu klasztornym powitał ojciec kustosz Gracjan Kubica OFM z ks. prałatem Stanisławem Gasińskim koordynatorem owego pielgrzymowania, kapłanami oraz wiernymi, którzy przybyli z Częstochowy, Zawiercia, z Jaworznika, ziemi wieluńskiej: Wielunia, Praszki, Krzepic, Dzietrznik, Kadłuba, Pątnowa, Grębienia, Popowic, Chotowa, Wichernika, Mokrska, Skomlina, Krzepic, Dankowic. Byli też pielgrzymi z Olesna z diecezji opolskiej, Łubnic z diecezji kaliskiej. Dołączyli również kapłani ks. kan. Edward Truty z wiernymi parafii Rzozów i Radziszów w archidiecezji krakowskiej, ks. prał. Józef Jakubiec z Parafii Najświętszej Rodziny w Krakowie, ks. proboszcz Stanisław Gibała z Parafii Narodzenia Matki Bożej w Brudzowicach z diecezji sosnowieckiej. Następnie zebrani udali się do bazyliki kalwaryjskiej, gdzie ks. dr Stanisław Gasiński, koordynator pielgrzymki, podał plan pielgrzymowania oraz jego motywy, podkreślając wśród nich rok beatyfikacji Jana Pawła II oraz peregrynacji Krzyża Świętego w naszej archidiecezji częstochowskiej i naprowadzał zebranych na duchowość kalwaryjską, którą tak wyraziście żył bł. Jan Paweł II Wielki. Następnie abp Stanisław Nowak przewodniczył uroczystej Mszy św., której celebransami byli kapłani-pielgrzymi archidiecezji częstochowskiej i krakowskiej. W homilii pasterz Kościoła częstochowskiego odniósł się między innymi do napisu umieszczonego nad wejściem do cudownej kaplicy Matki Bożej Kalwaryjskiej: uzdrawia, króluje, pociesza. Kaznodzieja podkreślał, że z tego tronu łaski spływa na pielgrzymów nieprzerwany strumień Bożego Miłosierdzia i litościwe spojrzenie Matki Miłosierdzia, która od wieków uzdrawia, króluje i pociesza. Na zakończenie Eucharystii Arcybiskup specjalnym aktem zawierzył Matce Bożej Kalwaryjskiej wszystkich zebranych i całą archidiecezję. W południe na Placu Rajskim przed bazyliką kalwaryjską nasz Arcybiskup przewodniczył modlitwie Anioł Pański, a następnie rozpoczął rozważanie do pełnego obchodu Dróżek Pasyjnych. Ukoronowaniem nabożeństwa dróżkowego odprawianego na przestrzeni kilku kilometrów, były modlitwy w kościele ukrzyżowania Pana Jezusa, pierwszym i najstarszym na Górze Żar w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na zboczu tej góry przy kaplicy Grobu Chrystusa podziękowanie od pielgrzymów dla Księdza Arcybiskupa i ks. prałata z Kalwarii w Praszce oraz innych osób wspomagających organizację pielgrzymowania złożył ks. prał. Marian Szczerba z Częstochowy. Na zakończenie Nabożeństwa Dróżkowego Ksiądz Arcybiskup udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa, by każdy z pielgrzymów trwał w komunii z Bogiem i Jego oraz naszą Najświętszą Matką z Kalwarii.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński