Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 39
23 września 2012 r.

Uroczystości Maryjne na Kalwarii w Praszce

Marian Banasik

Tradycyjnie w II niedzielę sierpnia odbyła się w sanktuarium pasyjno-maryjnym na Kalwarii w Praszce doroczna uroczystość odpustowa ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej, której przewodniczył abp dr Wacław Depo, metropolita częstochowski. Uroczystość ta rozpoczęła się w południe na szczycie Kalwarii w kościele Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa.
W to najstarsze święto maryjne ks. prał. dr Stanisław Gasiński powitał serdecznie na Kalwarii w Praszce Księdza Arcybiskupa naszej maryjnej archidiecezji. Kustosz miejscowego sanktuarium kalwaryjskiego powitał równie serdecznie przybyłych kapłanów, siostry zakonne, przedstawicieli Krakowskiego Bractwa Kurkowego, pielgrzymów autokarowych ze Śląska (Chorzów Batory), zespoły folklorystyczne ziemi wieluńskiej, orkiestrę z Dzietrzkowic, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, poczty sztandarowe straży pożarnych z Praszki i Wygiełdowa, asystę i wszystkich czcicieli Matki Bożej Kalwaryjskiej, zapraszając do wspólnej modlitwy. Prastarym wzorem kalwaryjskim nabożeństwu Słowa Bożego przy wystawionym Najświętszym Sakramencie i figurze Matki Bożej Zaśniętej na marach, która jest dokładną kopią tej z Ziemi Świętej, przewodniczył Ksiądz Arcybiskup. W pierwszej homilii dostojny pielgrzym kalwaryjski podkreślił: – Dzisiaj chcemy w naszej wspólnej modlitwie uczyć się cnoty wierności Bogu na wzór Maryi Zaśniętej a zarazem Wniebowziętej. Abp Depo zachęcał, by prosić Ducha Świętego o dar wierności zawierzenia Bogu wbrew nadziei i wbrew temu, co się przeżywa dla odważnego wyznawania wiary w Boga.
Po tym nabożeństwie rozpoczęła się wzorem liturgii w Kalwarii Zebrzydowskiej uroczysta procesja Zaśnięcia i pogrzebu Maryi drogą maryjną do kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, gdzie sprawowana była uroczysta Suma odpustowa. W wygłoszonej homilii Ksiądz Arcybiskup uczynił kluczem do rozważań wejścia w tajemnicę wierności Maryi słowa bł. o. Honorata Koźmińskiego: „Bez wchodzenia na Golgotę wszelkie dążenie i pragnienie doskonałości wewnętrznej jest tylko złudzeniem i nie zaprowadzi nas do nieba”. Kaznodzieja podkreślił, że wchodząc na Golgotę, uczymy się wraz z Maryją szczytowej wierności. Ona jako pierwsza skorzystała w pełni z cudu Zmartwychwstania Chrystusa, by być z duszą i ciałem wzięta do nieba. Prosimy ją jako znak naszej nadziei na nasze zwycięstwa nad grzechem i śmiercią.
Na zakończenie Eucharystii ks. prał. Stanisław Gasiński, dziękując wszystkim za wspólnotę modlitwy i zawierzenia, prosił Księdza Arcybiskupa o poświęcenie niszy na relikwie bł. Jana Pawła II. W odpowiedzi abp Depo wyraził radość, że może pobłogosławić ową niszę na relikwie, które wskazują nam na szczególnego przewodnika wiary i tego, który zawierzył swoje życie Bogu do końca, idąc dzięki temu po drogach zbawienia.
Po tym poświęceniu nastąpiło przeniesienie figury Matki Bożej do Jej Domku Zaśnięcia. Na zakończenie uroczystości Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w imieniu zebranych z wdzięcznością za pasterską posługę wręczyło wiązankę czerwonych róż Księdzu Arcybiskupowi, który udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa, życząc, by ono uprzedzało nasze życie i stale nam towarzyszyło. Po odśpiewaniu „Boże, coś Polskę”, asysta procesyjna i pielgrzymi udali się do Domku Zwiastowania Matki Bożej na Agapę.
Natomiast tradycyjnie w III niedzielę sierpnia odbyła się na Kalwarii w Praszce procesja Tryumfu Maryi Wniebowziętej. Wszystkich zebranych na czele z arcybiskupem seniorem dr. Stanisławem Nowakiem i asystą powitał w kościele sanktuaryjnym miejscowy kustosz. Ksiądz Arcybiskup wygłosił kazanie, podkreślając, iż przeżywamy wciąż Wniebowzięcie Matki Bożej na wzgórzu kalwaryjskim w Praszce, które nam przypomina Mękę Pańską, ale i chwałę Maryi Wniebowziętej. Następnie rozpoczęła się procesja Tryumfu Maryi z figurą w postawie stojącej z kościoła sanktuaryjnego przez bramę Chrystusa Zmartwychwstałego do kościoła parafialnego Świętej Rodziny, gdzie Ksiądz Arcybiskup odprawił Sumę dziękczynną za tegoroczne zbiory. W homilii zaakcentował, że przeżywamy wciąż Wniebowzięcie Matki Bożej, by się cieszyć stałą jej obecnością. To jest wielkie święto maryjne, które wciąż tu na sposób kalwaryjski trwa. Na zakończenie uroczystości Ksiądz Arcybiskup poświęcił wieniec dożynkowy oraz wianki, a Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej wspólnie z ks. kustoszem wręczyło wielkiemu przyjacielowi i dobroczyńcy Kalwarii w Praszce wiązankę czerwonych róż, życząc obfitości łask Bożych i nieustannej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej, a wszystkim zebranym przekonania, że kościół jest naszym domem a Maryja naszą najlepszą Matką.
Kustosz sanktuarium pasyjno-maryjnego na Kalwarii w Praszce zaprosił wszystkich czcicieli Jezusa umęczonego i Zmartwychwstałego oraz Jego Kalwaryjskiej Matki na Dróżki Matki Bożej i św. Józefa, które odbyły się 8 września oraz pełny obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjny w święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września, w święto Kalwarii w Praszce.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński