Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 38
22 września 2013 r.

Kalwaryjskie pielgrzymowanie w Roku Wiary

Marian Banasik

Doroczna pielgrzymka wiernych archidiecezji częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej śladami bł. Jana Pawła II miała miejsce 5 sierpnia br. Pielgrzymi przybywali autokarami i prywatnie samochodami z różnych stron archidiecezji, by o godz. 10 zgromadzić się w bazylice kalwaryjskiej. Przed rozpoczęciem Eucharystii, której przewodniczył abp senior Stanisław Nowak, koordynator owego pielgrzymowania ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Praszce powitał Księdza Arcybiskupa i wyraził wdzięczność o. kustoszowi Gracjanowi Kubicy OFM za gościnne przyjęcie. Ksiądz Prałat witając wszystkich zebranych, przedstawił równocześnie program owego dnia skupienia w Kalwarii Papieskiej. W słowie wstępnym powiedział m.in.: „Od godzin nocnych i wczesnych rannych pielgrzymujemy na to święte miejsce pod hasłem obecnego roku duszpasterskiego «Być solą ziemi». W roku wiary tu w tej Kalwarii tak umiłowanej przez bł. Jana Pawła II, pragniemy rozbudzić wolę i odwagę do wyznawania wiary w jej pełni”. Na początku Eucharystii słowa powitania skierował o. Gracjan Kubica OFM. Wyrażając radość z przybycia do Kalwarii Zebrzydowskiej kilkuset pielgrzymów maryjnej archidiecezji na czele z abp. seniorem Stanisławem Nowakiem, powitał wiernych z Częstochowy, Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej z katechetami archidiecezji na czele z dyrektorem tego wydziału ks. prał. Marianem Szczerbą, pielgrzymów z parafii: św. Ap. Piotra i Pawła z Częstochowy z ks. kan. Januszem Wojtylą, Św. Ap. Piotra i Pawła z Zawiercia z ks. prał. Zenonem Gajdą, św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zawierciu z ks. pref. Michałem Korzeńcem, Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce z ks. prał. Stanisławem Gasińskim i ks. pref. Tomaszem Śleziakiem, Wniebowzięcia Matki Bożej w Praszce, św. Stanisława w Ręcznie, św. Stanisława, św. Józefa i Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu, św. Jakuba w Krzepicach, Wniebowzięcia Matki Bożej w Mokrsku, św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pątnowie, Najśw. Serca Pana Jezusa w Dzietrznikach, św. Marcina w Kłobucku oraz mniej licznych wiernych z innych miejscowości archidiecezji częstochowskiej. W czasie homilii abp senior Stanisław Nowak przedstawił teologię obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, podkreślając, iż Matka Boża jest znakiem obecności Boga, Który jest miłością. – W pielgrzymowaniu po kalwaryjskich dróżkach poczujmy, że Bóg nas kocha – mówił kaznodzieja. – Z ufnością rzućmy się na szyję Maryi jak Jezus na obrazie Kalwaryjskim i prośmy Ją o żywą wiarę dla siebie i mieszkańców naszej archidiecezji, byśmy mogli zawsze o niej świadczyć wobec bliźnich – powiedział niestrudzony pielgrzym kalwaryjski. W modlitwie wiernych, jak i na dróżkach pasyjnych wszyscy zebrani wspierali modlitwą apostolską posługę Ojca Świętego Franciszka i abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego oraz jego współpracowników. W samo południe na Placu Rajskim przed bazyliką kalwaryjską, wszyscy pielgrzymi odmówili modlitwę „Anioł Pański” i udali się na pełny obchód dróżek pasyjnych w czasie których rozważania przeprowadził Arcybiskup Senior, nawiązując do rychłej kanonizacji bł. Jana Pawła II, który tak wytrwale zawierzał się Maryi Kalwaryjskiej, jak sam wspominał, w tym „rezerwuarze wiary, nadziei i miłości na Kalwarii”. Na zakończenie pielgrzymowania przy kaplicy Grobu Chrystusa słowa podziękowania abp. seniorowi Stanisławowi Nowakowi i ks. dr. Stanisławowi Gasińskiemu oraz wszystkim współpracującym z nim w dziele pielgrzymowania przekazał ks. prał. Marian Szczerba z Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, wyrażając nadzieję na ponowne tego typu pielgrzymowanie na to miejsce w pierwszych dniach sierpnia przyszłego roku.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński