Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 22
1 czerwca 2014 r.

Jerozolima ziemi wieluńskiej

Ks. Marian Woźniak

Sanktuarium pasyjno-maryjne na Kalwarii w Praszce znajduje się na styku granic Śląska, Małopolski i Wielkopolski. Praszka, podobnie jak cała ziemia wieluńska, przeżywała dramatyczne okresy. Najbardziej męczeński był czas II wojny światowej. To na tę ziemię spadły pierwsze niemieckie bomby. Tu rozpoczęła się wojna, tu przebiegała granica między II Rzecząpospolitą Polską a III Rzeszą

Pragnąc wynagrodzić Bogu Miłosiernemu okrucieństwa II wojny światowej, która rozpoczęła się na tym terenie, na rozległym stoku Makowego Wzgórza w Praszce, w archidiecezji częstochowskiej, zbudowano i poświęcono Kalwarię Praszkowską, którą abp Stanisław Nowak określił wymownym tytułem „Jerozolima ziemi wieluńskiej”.

W 2002 r. minęło 400 lat od powstania Kalwarii Zebrzydowskiej i w związku z tym podjęto decyzję, by upamiętnić tę pierwszą kalwarię w Europie Środkowo-Wschodniej. Wielu wiernych, przybywając w pielgrzymce na to miejsce, przeżywa szczególne doświadczenie duchowe. Matka Boża Kalwaryjska, o której mówił św. Jan Paweł II, że wychowywała jego serce od najmłodszych lat, zgodnie z jego testamentalnym życzeniem – króluje także w Praszce.

Wokół Zmartwychwstania

Duchowe bogactwo Kalwarii w Praszce to poza sanktuarium również Dróżki, na których można zatopić się w tajemnicach z życia Chrystusa, Jego Matki i św. Józefa. O wyjątkowości miejsca świadczą, poza Dróżkami Pasyjnymi, Dróżki Maryjne i św. Józefa oraz Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Po Wielkanocy skupiamy się na nabożeństwach i wydarzeniach takich jak: I Komunia św., bierzmowanie w parafii, majowe w kościele i w plenerze. Mszalna liturgia tygodni wielkanocnych kontynuuje natomiast treść wydarzeń paschalnych, szczególnie w oktawie Wielkiej Nocy. Tę liturgię można przedłużyć przy pomocy nabożeństwa Drogi Paschalnej – Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa.

13 września 2004 r., w wigilię święta Podwyższenia Krzyża Świętego, abp Stanisław Nowak erygował i poświęcił Kalwarię Praszkowską, obejmującą 33 stacje Dróżek Pasyjnych. Ich długość wynosi 4 km, a poszczególne stacje rozmieszczone są według tzw. kroków jerozolimskich – 1 krok = 64 cm. Tego dnia zostało poświęconych, również przygotowanych wówczas, 8 stacji Dróżek Zmartwychwstania Pana Jezusa. Historia tych Dróżek w sanktuarium pasyjno-maryjnym na Kalwarii w Praszce rozpoczęła się, kiedy tutejszy kustosz i organizator parafii i sanktuarium – ks. prał. dr Stanisław Gasiński, wykorzystując treść Ewangelii odczytywanych w kolejne dni oktawy Wielkanocy, na kilkunastohektarowym terenie postanowił utworzyć 8 stacji przedstawiających spotkania ze Zmartwychwstałym. Te stacje zostały następnie ubogacone kolejnymi 12 stacjami, które abp Stanisław Nowak, ówczesny metropolita częstochowski, wyznaczył, posiłkując się tekstami biblijnymi i Tradycją Kościoła. Wszystkie Dróżki – 20 stacji – zostały poświęcone 15 kwietnia 2009 r., wtedy też odbył się ich pierwszy uroczysty obchód. W 2010 r. zostały wydane rozważania dróżkowe dla Kalwarii w Praszce „Krzyż zwycięstwem. Crux victoria. Modlitewnik Kalwarii Praszkowskiej” autorstwa abp. Stanisława Nowaka, który rok później poświęcił i erygował także 30 stacji Dróżek Maryjnych i św. Józefa.

Módlcie się tam za mnie…

W sanktuarium znajduje się też kaplica Jana Pawła II – w alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, gdzie na granitowym cokole wypisane są testamentalne słowa św. Jana Pawła II, wypowiedziane 18 sierpnia 2002 r., podczas sprawowanej przez niego ostatniej Mszy św. na polskiej ziemi, w Kalwarii Zebrzydowskiej: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Wtedy to bowiem ten święty Papież poświęcił i posłał na Kalwarię w Praszce wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Obecnie trwa proces zmierzający do ukoronowania koronami papieskimi tego cudownego wizerunku, który od 10 sierpnia 2014 r., decyzją abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, będzie nosił tytuł: Kalwaryjska Matka Zawierzenia – dla upamiętnienia Roku Zawierzenia w archidiecezji częstochowskiej. Wtedy też odbędzie się, jak zawsze w drugą niedzielę sierpnia, odpust ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej – z procesją Jej Zaśnięcia. Suma odpustowa rozpocznie się o godz. 11. Wolą Arcybiskupa Częstochowskiego jest, by w tym dniu w szczególny sposób podziękować za pontyfikat Jana Pawła II oraz za wyniesienie go do chwały ołtarzy.

* * *

Zaproszenie na Kalwarię w Praszce

10 sierpnia 2014 r.

Z wielką radością pragniemy podzielić się wiadomością, że 13 marca 2014 r. Episkopat Polski na swoim 364. Zebraniu Plenarnym w Warszawie przychylił się do prośby abp. dr. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, i poparł inicjatywę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi. Obraz ten został pobłogosławiony i posłany do Praszki z Kalwarii Zebrzydowskiej przez Jana Pawła II, z życzeniem, aby Ona „królowała także w Praszce”. Wskazując na obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej, Ojciec Święty powtarzał często: „Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat”.

Czekając na oficjalną decyzję Stolicy Apostolskiej w tej sprawie, już dziś gorąco zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w uroczystości odpustowej ku czci Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny 10 sierpnia 2014 r. o godz. 11.

Pragniemy spełnić życzenie abp. Wacława Depo, wyrażone w jego liście do diecezjan na Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014 r., by tego dnia na Kalwarii w Praszce „szczególnie dziękować za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, nadając obrazowi Matki Bożej Kalwaryjskiej dla upamiętnienia Roku Zawierzenia w archidiecezji częstochowskiej tytuł: Kalwaryjska Matka Zawierzenia”.

Będzie to kolejny krok zmierzający do koronacji tego cudownego wizerunku koronami papieskimi.

Duszpasterze
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej
oraz Wierni Czciciele Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w PraszcePARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński