Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 33
17 sierpnia 2014 r.

Nasze kalwaryjskie zawierzenie

Marian Banasik

Tradycyjna Pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej na pełny obchód dróżek Pana Jezusa w intencji abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego i naszej Prowincji Kościelnej, odbyła się 29 lipca br.

Pielgrzymowaniu, jak co roku, przewodniczył arcybiskup senior Stanisław Nowak, który również prowadził rozważania dróżkowe przy każdej z 27 stacji Męki Pana Jezusa. Modlitwa ta zgromadziła wiernych z wielu parafii naszej archidiecezji, z regionów częstochowskiego, zawierciańskiego i wieluńskiego, m.in. z Zawiercia – z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła, św. Brata Alberta, z Wielunia – z parafii św. Stanisława BM, z Pątnowa, Krzepic, Dzietrznik, Gaszyna, Krzyworzeki, Żytniowa, Strojca, Chotowa, Kowali, Rosoch, z parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce i z sanktuarium pasyjno-maryjnego na Kalwarii w Praszce. Uczestniczyły również mniej liczne grupy z innych miejsc ziemi częstochowskiej, a także spoza naszej archidiecezji: ze Zdziechowic i Lututowa w diecezji kaliskiej, Świętochłowic w archidiecezji katowickiej, z Wadowic w archidiecezji krakowskiej. Pielgrzymi przybyli tam pokłonić się Matce Bożej w Jej cudownym wizerunku w tym szczególnym miejscu, naznaczonym i uświęconym obecnością Ojca Świętego Jana Pawła II. Św. Jan Paweł II był człowiekiem zawierzenia i całkowicie należał do Matki Bożej, naśladując Jej przykład wiary i świętości. Jak sam mówił na Kalwarii, zanurzał się w tym rezerwuarze wiary, nadziei i miłości. Tam też zawierzył świat, Kościół Chrystusowy, Polskę i siebie podczas sprawowania ostatniej Mszy św. na ojczystej ziemi. To zawierzenie wpisało się w historię i dziedzictwo Narodu oraz Kościoła w Polsce. Dlatego też abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, ogłosił obecny rok, kanonizacji św. Jana Pawła II, Rokiem Zawierzenia w naszej archidiecezji częstochowskiej.

Podczas tego dorocznego pielgrzymowania na Kalwarii Papieskiej pielgrzymi zawierzali się Maryi, a przez to samemu Bogu na dalsze życie. Przed rozpoczęciem Mszy św. koordynator tego pielgrzymowania – ks. prał. Stanisław Gasiński w imieniu wszystkich pielgrzymów już na wstępie podziękował Ojcom Bernardynom na czele z o. Azariaszem Hessem OFM, kustoszem tego miejsca, równocześnie powitał Księdza Arcybiskupa, niestrudzonego pielgrzyma kalwaryjskiego, prosząc o przewodniczenie pokutnej pielgrzymce. Rozpoczęła się ona Przenajświętszą Ofiarą, na początku której o. Azariasz Hess, witając pielgrzymów, wskazał na wielką więź między archidiecezją częstochowską a sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Więź ta jest podtrzymywana i umacniana przez fakt rozwoju kultu Matki Bożej Kalwaryjskiej na ziemi częstochowskiej, w sanktuarium na Kalwarii w Praszce. Wspomniał na św. Jana Pawła II, który 19 sierpnia 2002 r. posłał cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej do Praszki, aby Ona i tam królowała. – Jeśli dziś radujemy się postępującym procesem zmierzającym do koronacji tego cudownego wizerunku w Praszce koronami papieskimi, to znaczy, że Ona tam nie tylko króluje, ale także uzdrawia i pociesza – kontynuował Ojciec Kustosz. Koncelebrowaną Eucharystię sprawowali kapłani towarzyszący pielgrzymom, na czele z kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Częstochowie – ks. prał. Marianem Szczerbą, pod przewodnictwem abp. Stanisława Nowaka w bazylice kalwaryjskiej o godz. 10.00. Abp Nowak w homilii wspominał postawę św. Jana Pawła II, który wszystkie swe trudne sprawy rozwiązywał, zawierzając je Bogu przez Maryję na kalwaryjskich dróżkach, które tak ukochał. – Jego duch wędruje nadal po tych dróżkach, a my chcemy zaczerpnąć nieco z tego ducha – mówił abp Nowak, wskazując na tajemnicę świętych obcowania.

O godz. 12.00 pielgrzymi z modlitwą na ustach wyruszyli na dróżki kalwaryjskie, na których podczas kolejnych pięciu godzin nie zabrakło skwaru z nieba, wylanego potu, burzy z obfitym deszczem i gradem, ale także modlitwy i skupienia oraz pokuty. – Wart jest Jezus tego zmęczenia, tego potu, tej pokuty. Wart jest za Jego odkupieńczą miłość. Bo czymże jest nasze zmęczenie, nasza pokuta i to pielgrzymowanie wobec Jego Męki, wobec Jego wyniszczenia, wobec Jego potu i krwi? – mówił Ksiądz Arcybiskup przy jednej ze stacji. Przy kolejnych stacjach poruszał sumienia pielgrzymów, dotykając najważniejszych spraw dzisiejszych czasów, takich jak aborcja, eutanazja, różnorakie próby łamania sumień ludzi wierzących, prześladowanie Kościoła. Pielgrzymka zakończyła się modlitwą przy kościółku Grobu Chrystusowego, przy którym ks. prał. Stanisław Gasiński podziękował abp. Nowakowi za jego trud prowadzenia tej wielkiej modlitwy zanurzania nas w przedziwnym rezerwuarze łask, jakim jest sanktuarium kalwaryjskie z dróżkami. Podziękował również kapłanom na czele z ks. prał. Marianem Szczerbą oraz wiernym. Następnie ks. Tomasz Śleziak w imieniu pielgrzymów podziękował ks. dr. Stanisławowi Gasińskiemu, kustoszowi sanktuarium pasyjno-maryjnego na Kalwarii w Praszce, który, jak niegdyś ojciec małego Karola Wojtyły, przyprowadza i zwołuje do sanktuarium w Kalwarii kolejne pokolenia pielgrzymów, aby uczyli się tam zawierzenia Bogu na wzór Maryi – wiernie trwającej przy krzyżu Jej umiłowanego Syna na Kalwarii.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński