Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 4
25 stycznia 2015 r.

Kalwaryjska Matka Zawierzenia u rodzin zakonnych

Ks. Antoni Tatara

Od pierwszej niedzieli Adwentu ub.r. przeżywamy w Kościele ogłoszony wcześniej przez papieża Franciszka Rok Życia Konsekrowanego. – Zawierzam ten Rok Życia Konsekrowanego Maryi Dziewicy, słuchającej i kontemplującej, pierwszej uczennicy swego umiłowanego Syna. Spoglądajmy na Nią, umiłowaną córkę Ojca, przyobleczoną we wszystkie dary łaski, jako niezrównany wzór pójścia z miłością za Bogiem i służenia innym – napisał Ojciec Święty w zakończeniu listu apostolskiego do osób konsekrowanych z okazji tego szczególnego roku.

Z pewnością wielką pomocą w tym spoglądaniu na Maryję, aby uczyć się od Niej wierności Bogu, jest trwająca w żeńskich domach zakonnych naszej archidiecezji peregrynacja cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. To szczególne nawiedzenie wpisuje się w duchowe przygotowanie do koronacji koronami papieskimi, które będzie miało miejsce 12 września br.

Ten wizerunek jest wierną kopią obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, o której św. Jan Paweł II wielokrotnie powtarzał, że „wychowywała jego serce od najmłodszych lat”, do której też pielgrzymował od dzieciństwa aż po ostatnią Mszę św. na polskiej ziemi właśnie w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wtedy to również, zawierzając Jej cały Kościół, świat, Ojczyznę i siebie samego, poświęcił i posłał do Praszki wspomniany obraz i pragnął, aby Ona „królowała także w Praszce”. To królowanie, którego szczególnym podkreśleniem będzie przygotowywana papieska koronacja, nie ogranicza się tylko do Praszki. Dlatego też pragnieniem członków komitetu do spraw koronacji było, aby peregrynacja Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia odbyła się nie tylko w rodzinach parafii regionu wieluńskiego, ale również w żeńskich rodzinach zakonnych na terenie naszej archidiecezji.

W pierwszej kolejności w progi swojego domu zakonnego zaprosiły Matkę Bożą w kopii Jej cudownego wizerunku Siostry Antoninki z Wielunia, po których obraz przejęły Siostry Bernardynki. Następnie został on przewieziony do żeńskich domów zakonnych w Częstochowie, gdzie pierwsze podjęły nawiedzenie Siostry Zmartwychwstanki i Siostry Rodziny Maryi. Peregrynacja w rodzinach zakonnych zakończy się w domu zakonnym Sióstr Felicjanek w Praszce, gdzie peregrynujący wizerunek pozostanie już na stałe.

Modlitwa sióstr zakonnych przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia jest okazją do modlitwy nie tylko w intencji spraw związanych z Jej papieską koronacją, ale i do zawierzenia się w tym szczególnym Roku Życia Konsekrowanego wstawiennictwu Tej, która jest „przyobleczona we wszystkie dary łaski”, aby na Jej wzór słuchać i kontemplować Chrystusa. Komitet do spraw koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, posiłkując się wyznaczonymi przez papieża Franciszka celami Roku Życia Konsekrowanego, życzy wszystkim osobom życia konsekrowanego, aby przed obliczem Tej, która wytrwała przy swoim Synu aż do końca, spoglądać w przeszłość z wdzięcznością, przeżywać teraźniejszość z pasją i przyjąć przyszłość z nadzieją.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński