Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 11
15 marca 2015 r.

W drodze ku koronacji

O przygotowaniach do koronacji koronami papieskimi wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w sanktuarium pasyjno-maryjnym na Kalwarii w Praszce z ks. prał. Stanisławem Gasińskim, kustoszem tego sanktuarium, rozmawia ks. Jacek Molka

KS. JACEK MOLKA: – Jakie znaczenie dla sanktuarium, którego Ksiądz jest kustoszem, ma nałożenie papieskich koron na obraz Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia?

KS. PRAŁ. STANISŁAW GASIŃSKI: – Trzeba powiedzieć, że droga do koronacji nabrała tempa w sierpniu ub.r. Abp Wacław Depo nadał tytuł Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia obrazowi z naszego sanktuarium. Powołał komitet ds. przygotowania uroczystości koronacyjnej. Koronacja zatem będzie zwieńczeniem pewnego etapu duchowej posługi rozpalania kultu Matki Bożej w tej części Kościoła częstochowskiego. Potem zacznie się kolejny etap, jakim będzie dzielenie się tym bogactwem ducha, którego źródłem jest cudowny wizerunek Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia i powstałe przy sanktuarium dzieła. Rozpocznie go szczególny Rok Dziękczynienia za dar koronacji.
Koronacja to potwierdzenie, że zmierzamy w dobrym kierunku. To też zadanie, byśmy zapraszali innych, wskazywali im kierunek. To także droga dalszego pogłębiania ducha kalwaryjskiego, którego niedościgłym wzorem był św. Jan Paweł II – sam siebie bowiem określał „kalwariarzem”.

– Jakie warunki muszą być spełnione, aby obraz mógł być koronowany papieskimi koronami?

– Koronacja obrazów Najświętszej Maryi Panny jest jednym z przejawów czci Jej oddawanej. Zwyczaj ten zapoczątkowano we Włoszech pod koniec wieku XVI z inicjatywy kapucyna – o. Hieronima Paolucciego (zm. 1620). Od XVIII stulecia zaczęto dokonywać koronacji także poza granicami Włoch. W 1717 r. po raz pierwszy w Polsce ukoronowano obraz Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze. W 1981 r. opublikowano ryt: „Obrzędy koronacji wizerunku Najświętszej Maryi Panny”. Księga przytacza jako aktualne „Normy Kongregacji Kultu Bożego dotyczące wizerunków Najświętszej Maryi Panny” wydane z polecenia papieża Pawła VI.
Obrazy przeznaczone do koronacji powinny odznaczać się wyjątkową czcią ze strony ludu chrześcijańskiego. Obrzęd koronacji ma być wyrazem pragnień i miłości ludu do Matki Bożej. Aby dokonać koronacji jakiegoś wizerunku „w imieniu i powagą Papieża”, co dokonuje się przez delegata papieskiego, jest wymagane, by wizerunek odgrywał ważną rolę w Kościele – w jakimś narodzie albo w regionie. Miejsca cudowne nazywano kiedyś słusznie „tronami Najświętszej Maryi Panny”. Im tych tronów więcej, tym więcej łaski, pociechy i cudów płynących z przeczystych rąk Najświętszej Maryi Panny. A potrzeba nam tych łask. Koronacja papieska to nie tylko honor, swego rodzaju nagroda, ale i wskazanie na miejsce, gdzie niejako bliżej do nieba.

– W najbliższych dniach specjalna delegacja udaje się do Watykanu, by papież Franciszek pobłogosławił korony. Kto wchodzi w jej skład?

– W skład delegacji wchodzi oczywiście Metropolita Częstochowski, jego sekretarz – ks. Mariusz Trojanowski, przewodniczący komitetu koronacyjnego – ks. prał. Teofil Siudy oraz ja. Na pewno z wielkim drżeniem serca oczekujemy na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem i na jego błogosławieństwo. Ten akt będzie niejako dopełnieniem proroczych słów, które 19 sierpnia 2002 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej wypowiedział Jan Paweł II, błogosławiąc cudowny wizerunek z Praszki na zakończenie ostatniej Mszy św. na polskiej ziemi: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. Pragniemy zatem wypełnić ten duchowy testament Papieża Polaka także przez dokonanie tego aktu zewnętrznego, jakim jest uroczystość koronacyjna. Przebywając w Rzymie, będziemy się modlić przy relikwiach św. Jana Pawła II w kaplicy św. Sebastiana w Bazylice św. Piotra, gdzie została przeniesiona trumna z jego ciałem. Położymy tam korony, by przy jego ołtarzu prosić Boga o łaski potrzebne w dalszej pracy.

– Kiedy odbędzie się uroczystość koronacyjna i jakie są do niej przygotowania?

– Uroczystość koronacyjna, jak pozwoli Boża Opatrzność, odbędzie się 12 września br. Przy tej okazji gorąco na nią już teraz zapraszam. Przygotowujemy się do niej na dwóch płaszczyznach – duchowej i materialnej. Na płaszczyźnie materialnej przygotowaliśmy korony dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, przygotowujemy miejsce uroczystości koronacyjnej. Na płaszczyźnie przygotowania duchowego na pierwszy plan wychodzi odbywająca się w rodzinach parafii naszego regionu duszpasterskiego peregrynacja cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
Odbywa się ona także w stolicach pozostałych regionów naszej archidiecezji oraz w żeńskich rodzinach zakonnych. Tak więc podczas jednej doby w niemal stu rodzinach jednocześnie trwa modlitwa przed Jej wizerunkiem. Od 6 grudnia 2014 r. trwa Nowenna Miesięcy w pierwsze soboty miesiąca, gromadząca pielgrzymów kolejnych parafii dekanatu praszkowskiego i innych zorganizowanych oraz indywidualnych pielgrzymów. Niezależnie od Nowenny Miesięcy przybywają pielgrzymi wszystkich regionów duszpasterskich.
25 marca br. w sanktuarium odbędzie się sympozjum naukowe: „Sanktuarium Kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła”. Słuchając wykładów: abp. seniora Stanisława Nowaka, ojca Kalwarii w Praszce i przyjaciela Jana Pawła II, prelegentów z Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz Wyższego Instytutu Teologicznego Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie, będziemy się starać, aby Kalwaryjska Matka Zawierzenia była jeszcze lepiej znana, bardziej kochana i lepiej naśladowana w Jej bezgranicznym zawierzeniu Bogu.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński