Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 13
29 marca 2015 r.

Pielgrzymowanie do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia

Ks. Antoni Tatara

Pierwsza sobota marca br. już po raz czwarty przebiegła w sanktuarium pasyjno-maryjnym na Kalwarii w Praszce pod znakiem Nowenny Miesięcy, która stanowi jeden z etapów duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia koronami papieskimi. Tym razem na modlitwie zgromadzili się pielgrzymi z parafii pw. św. Rozalii z Palermo w Przerąbie na czele z proboszczem – ks. Mariuszem Gieszczykiem oraz z parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Dalachowie z proboszczem – ks. kan. Wojciechem Wódką. Głównym celebransem marcowej nowenny był natomiast ks. kan. Andrzej Kuliberda, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

Nowennowe spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie w kościele pw. Świętej Rodziny. – Mamy jak Maryja iść krok w krok za Jezusem – mówił na powitanie ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz sanktuarium. Potem zebrani obejrzeli film przygotowany przez redakcję „Niedzieli”, który ukazuje historię i teraźniejszość Kalwarii w Praszce. Następnie oddano pokłon Chrystusowi Eucharystycznemu i modlono się przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w intencji Kościoła, Ojca Świętego, pasterzy naszej archidiecezji i naszych parafii.

Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. Andrzej Kuliberda. Przypomniał w niej m.in. list św. Jana Pawła II na zakończenie obchodów Wielkiego Jubileuszu roku 2000. – Perspektywą, w którą winna być wpisana cała działalność duszpasterska, jest perspektywa świętości – mówił. Wskazując na Maryję, przypomniał, że kochać Matkę Bożą to Ją naśladować w wierze. W nawiązaniu do św. Tomasza z Akwinu zachęcał wszystkich do wiary, która staje się „zawierzeniem”. – Zawierzyć to ufać do końca jak Maryja, która pod krzyżem nie zamknęła się w bólu, ale stała wytrwale pod krzyżem swojego Syna, wierząc, że Ten, który Ją wybrał i dał obietnicę, mocen jest dotrzymać danego słowa – podkreślił.

Na zakończenie Eucharystii ks. Gasiński podziękował wszystkim za wspólną modlitwę. Szczególnie wyraził wdzięczność wspólnocie z parafii w Przerąbie za materialne wsparcie wyczekiwanej koronacji – w wysokości 1 000 zł. Wierni otrzymali kopię cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

Następne spotkanie w ramach Nowenny Miesięcy odbędzie się na Kalwarii w Praszce 11 kwietnia br., w wigilię święta Bożego Miłosierdzia, a przewodniczyć mu będzie o. dr Azariasz Hess OFM, kustosz sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. Przybędą na nią również pielgrzymi z parafii pw. świętych Apostołów Piotra i Pawła w Zawierciu z proboszczem – ks. prał. Zenonem Gajdą oraz z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce z proboszczem – ks. kan. Ireneuszem Skrobotem.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński