Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 15
12 kwietnia 2015 r.

Kalwaryjskie sympozjum w Praszce

Ks. Antoni Tatara

„Sanktuarium kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła” to tytuł sympozjum naukowego, które odbyło się 25 marca br. na Kalwarii w Praszce. Wpisuje się ono doskonale w przygotowania do koronacji koronami papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 12 września 2015 r.

Sympozjum rozpoczęła Msza św. z uroczystości Zwiastowania Pańskiego przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. – Celem spotkania jest m.in. pogłębienie świadomości wagi czekającej nas uroczystości koronacyjnej oraz powiększanie bogactwa myśli, których źródłem jest nasze sanktuarium – mówił na powitanie ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz tego miejsca. Podkreślił też, że Bóg wybrał to miejsce, aby służyło pielgrzymującemu Kościołowi, pomagając Jego członkom wstępować na Kalwarię, by uczyć się tu krańcowej wierności Bogu. Na czas sympozjum wszystkim pobłogosławił abp senior Stanisław Nowak. W Eucharystii uczestniczyły m.in. poczty sztandarowe z Publicznego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II oraz z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce.

Wykłady i dyskusje panelowe natomiast miały miejsce w praszkowskim Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu. Pierwszy wygłosił abp dr Stanisław Nowak. Odwołując się do osobistych wspomnień, przedstawił duchowość kalwaryjską św. Jana Pawła II. Następnie o. dr hab. Henryk Romuald Kośla (OFM) z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przybliżył zebranym temat: „Pasyjność kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej”. Kolejnym prelegentem był ks. prof. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, który zaprezentował wykład: „Pastoralne aspekty działalności sanktuarium”. Ks. prał. dr Teofil Siudy, wykładowca Wyższego Instytutu Teologicznego im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie i przewodniczący komitetu koronacyjnego, przybliżył zaś wymowę liturgii koronacyjnej, przedstawiając w jej świetle temat królewskości Maryi. Ostatnie słowo należało do ks. prał. dr. Stanisława Gasińskiego. Ksiądz Kustosz przedstawił temat: „Sanktuarium – miejsce święte. Sanktuarium pasyjno-maryjne na Kalwarii w Praszce”. Sympozjum moderował ks. dr Jerzy Bielecki, m.in. kierownik Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie oraz ceremoniarz kościelny Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.

Czas przerw umilał występ zespołu młodzieżowego ze wspomnianego wcześniej gimnazjum, przygotowany przez Elżbietę Krupę. Patronat honorowy nad spotkaniem objął abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który tego dnia w specjalnym dekrecie podniósł rangę sanktuarium, nadając mu pełny tytuł: „Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce”. Współpatronami byli: starosta powiatu oleskiego – Stanisław Belka, starosta powiatu wieluńskiego – Andrzej Stępień, burmistrz miasta Praszka – Jarosław Tkaczyński oraz przewodniczący rady miasta i gminy Praszka – Bogusław Łazik. W sympozjum uczestniczyli m.in. wiceburmistrz – Danuta Janikowska, przedstawiciele I LO im. Powstańców Śląskich wraz z dyrektorem – Krzysztofem Brysiem, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych, wspomnianego gimnazjum z dyrektor – Danutą Czemielewską-Cholak oraz szkoły podstawowej. Wykładów wysłuchali czciciele Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, liczni mieszkańcy gminy oraz pielgrzymi na czele z grupą z parafii pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Chorzowie i in.

Patronat medialny nad sympozjum sprawowały: Katolicki Tygodnik „Niedziela”, Katolickie Radio Fiat, Radio Jasna Góra, Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno oraz Kulisy Powiatu Wieluńskiego. Organizatorami były: Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, Polskie Towarzystwo Teologiczne – Oddział w Częstochowie, Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie oraz Katedra Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński