Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceNiedziela, nr 19
10 maja 2015 r.

Region częstochowski pielgrzymował do Matki w Praszce

Ks. Antoni Tatara

Przygotowujemy się do wielkiego wydarzenia, jakim będzie koronacja Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, dlatego wypada przyjąć testament Jezusa, jak przyjął go św. Jan Paweł II. Trzeba przyjąć Maryję – mówił bp Antoni Długosz 18 kwietnia br. podczas pielgrzymki regionu częstochowskiego do sanktuarium pasyjno-maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce

Biskup pomocniczy naszej archidiecezji przewodniczył Eucharystii, która była centralnym punktem programu pielgrzymki regionu częstochowskiego na Kalwarię w Praszce. Pielgrzymki kolejnych regionów, obok przeżywanej od grudnia ub.r. Nowenny Miesięcy, są jednymi z etapów duchowego przygotowania do wrześniowej uroczystości koronacyjnej. Właśnie 18 kwietnia br. pielgrzymki te zainaugurowali wierni regionu częstochowskiego pod przewodnictwem dziekana tegoż regionu – ks. prał. Jana Niezgody. Z pomocą księży zwołał on niemal tysięczną rzeszę wiernych. Autokarami przybyli oni tego dnia na Kalwarię w Praszce, aby zawierzyć się Tej, która została nam dana pod krzyżem Chrystusa.

Kustosz sanktuarium – ks. prał. Stanisław Gasiński – zaprosił pątników, aby na Kalwarii w Praszce uczyli się zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej i umacniali się w drodze wiernego kroczenia za Chrystusem. Zachęcił też do obejrzenia filmu przedstawiającego historię i teraźniejszość tego archidiecezjalnego sanktuarium. Po projekcji, w trakcie której wszyscy otrzymali pisemne zaproszenia na wrześniową koronację, nastąpiło przejście do kościoła sanktuaryjnego. W szczelnie wypełnionej i otoczonej wiernymi świątyni została odprawiona Nowenna Kalwaryjska pod przewodnictwem bp. Antoniego Długosza. Po niej w kościele pw. Świętej Rodziny Ksiądz Biskup – w koncelebrze niemal 30 kapłanów – przewodniczył Mszy św. Modlono się o godne przygotowanie do koronacji, w intencji zgromadzonych pielgrzymów i o umiejętność zawierzenia Bogu wszystkiego przez Maryję na wzór św. Jana Pawła II. Bp Długosz w czasie homilii, poza wspomnianymi wcześniej słowami, odwołał się także do swojego doświadczenia zmagania z chorobą nowotworową, mówiąc: – Chciejmy w szczególny sposób trwać przy Maryi, Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia, gdy doświadczać będziemy tajemnic bolesnych naszego życiowego różańca.

Po Eucharystii Ksiądz Kustosz zaprosił wszystkich na kalwaryjski posiłek. Następnie pielgrzymi spotkali się ponownie w kościele sanktuaryjnym, by z modlitwą Koronki do Bożego Miłosierdzia na ustach wyruszyć na kalwaryjskie dróżki, celebrując drogę zmartwychwstania Chrystusa. Na zakończenie ks. Gasiński udzielił błogosławieństwa i jeszcze raz zaprosił do udziału w uroczystości koronacyjnej, wyznaczonej na 12 września br. na godz. 11.

Kolejna część pielgrzymki regionów odbędzie się 16 maja br., kiedy to na Kalwarię w Praszce przybędą wierni regionu zawierciańskiego, zorganizowani i zwołani przez tamtejszego dziekana regionu – ks. prał. Jana Batorskiego.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński