Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceInformacja w sprawie Regionalnego Przeglądu Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce

Przez ostatnie lata, w okresie Wielkiego Postu organizowany był na Kalwarii w Praszce, dla naszego regionu, miasta i parafii, Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej. Po analizie duchowych owoców tego przedsięwzięcia, jako jego dotychczasowi organizatorzy, widzimy konieczność zmiany formy tego typu działania. Być może ta zmiana mogłaby wpłynąć korzystnie na szersze zainteresowanie lokalnej społeczności, jak i szerszego grona odbiorców. Dotychczasowe bowiem uczestnictwo, wobec rozmiarów i kosztów organizacji tego Przeglądu, oraz kilkuset osobowej grupy wykonawców, było nieproporcjonalnie niskie. Jednocześnie ubolewamy, że przez lata funkcjonowania tego Przeglądu, zasadniczo wierni nie zaangażowali się w tę formę duchowości kalwaryjskiej. Jeżeli jednak w naszych sercach istnieje potrzeba do kontynuowania tego dzieła, to prosimy osoby, które pragną się w to zaangażować od strony organizacyjnej, znajdując przy tym fundusze na ten cel, o kontakt z miejscowym duszpasterzem.

Temat ten był omawiany na Zebraniu Rady Duszpasterskiej 19.02.2017 r., oraz na Walnym Zebraniu Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej 26.02.2017 r.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński