Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceMatko Kalwaryjska, do Ciebie biegniemy

Tradycyjna pieśń Kalwaryjska
(Autor nieznany)

1. Matko Kalwaryjska, do Ciebie biegniemy,
Twoje miejsce święte odwiedzić pragniemy.

Królowo Anielska, na wysokim niebie,
Matko Kalwaryjska, pozdrawiamy Ciebie.

2. My tu jak sieroty spłakane dążymy,
Przed Obrazem Twoim pokornie padniemy.

Królowo Anielska…

3. Do Twego Obrazu wszyscy przybywamy
Nasze smutne serca tutaj otwieramy.

Królowo Anielska…

4. Bo Ty jesteś pełna miłości każdemu,
Nigdy nie odmówisz Ciebie proszącemu.

Królowo Anielska…

5. Ty nas nie odrzucisz od Serca swojego,
Boś Ty jest ucieczką grzesznika każdego.

Królowo Anielska…

6. Boś Ty nam, Maryjo, tutaj zamieszkała,
Abyś swoje łaski na dzieci zlewała.

Królowo Anielska…

7. Tyś nam tu jak gwiazda, Matko, zajaśniała,
Byś wszystkim na pomoc w potrzebie stawała.

Królowo Anielska…

8. Pod Twoja obronę tu się uciekamy,
O Lekarko nasza, zmiłuj się nad nami.

Królowo Anielska…

9. Ulecz nas na duszy, ulecz i na ciele,
Oddal nasze smutki, jakich mamy wiele.

Królowo Anielska…

10. Wstaw się przed Jezusem za nami wszystkimi,
Błogosław nas, Matko, na tej biednej ziemi.

Królowo Anielska…

11. My się tu do Ciebie, Matko zgromadzili,
Przy Twoim pogrzebie wszyscy Ci służyli.

Królowo Anielska…

12. Jeżeli nas kiedy powołasz do Siebie,
Będziemy Ci służyć i po śmierci w niebie.

Królowo Anielska…PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński