Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceKalwaria Praszkowska

VI Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej

Sobota, 21 marca 2015 r.

REGULAMIN

Honorowy patronat:
J.E. ks. abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski
mgr inż. Jarosław Tkaczyński, Burmistrz Praszki

Organizatorzy:
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce
Urząd Miasta i Gminy Praszka
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce
Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce

I. Cele przeglądu

 1. Kultywowanie i popularyzacja pieśni kalwaryjsko-pasyjnej, ewangelizacja przez śpiew pieśni wielkopostnych oraz pokutnych.
 2. Odkrywanie istoty duchowości Kalwaryjskiej – Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
 3. Uczczenie także w ten sposób pamięci św. Jana Pawła II, niestrudzonego Pielgrzyma Kalwaryjskiego, do którego kanonizacji się także w ten sposób przygotowujemy.

II. Uczestnicy przeglądu

Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział:

 • Kategoria I – Zespoły wokalne
 • Kategoria II – Chóry
 • Kategoria III – Orkiestry dęte

W przeglądzie nie biorą udziału soliści.

Zgłoszeniem na Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej jest wypełniona krata zgłoszenia przesłana do dnia 7 marca 2015 r. listem lub pocztą elektroniczną, która zawierać będzie następujące informacje:

 • Zakwalifikowanie do kategorii.
 • Wykonywany repertuar (tytuły utworów, autor tekstu i muzyki).
 • Każdy uczestnik wykonuje po dwa utwory (łączny, maksymalny czas utworów do 7 min. Uwzględnienie tego czasu będzie brane pod uwagę w punktacji jury).
 • W przypadku zgłoszenia się większej ilości zespołów, każdy z nich wykonuje tylko jeden utwór trwający do 4 min.
 • Kartę zgłoszenia można pobrać: www.kalwaria-praszka.pl

III. Oceny i nagrody

 1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
  • dobór repertuaru (wśród dwóch utworów mile widziana jest pieśń kalwaryjska)
  • poziom wykonawczy
  • interpretacje utworów
  • ogólny wyraz artystyczny
 2. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia.
 3. Każdy uczestnik przeglądu otrzyma dyplom.

IV. Termin przeglądu

21 marca 2015 r. (sobota przed V Niedzielą Wielkiego Postu)
godz. 15.00
Modlitwa w kościele sanktuaryjnym przed Kalwaryjską Matką Zawierzenia w intencji wykonawców i rozpoczęcie Przeglądu w kościele Świętej Rodziny.

V. Miejsce przeglądu.

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce
Aleja Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka

Pobierz regulamin w wersji *.docPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński