Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszcePieśń Kalwaryjska w „szkole zawierzenia”

„Różne momenty liturgiczne wymagają właściwego wyrazu muzycznego, który pozwala wydobyć swoistą naturę obrzędu, raz głosząc cuda Boże, kiedy indziej wyrażając uwielbienie, błaganie, a także smutek z powodu doświadczenia ludzkiego cierpienia, doświadczenia, które wiara otwiera na perspektywę chrześcijańskiej nadziei”. Tak o wadze muzyki i śpiewu liturgicznego pisał Św. Jan Paweł II w wydanym w 2003 roku liście Mosso dal vivo desiderio.

21 marca br. w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii w Praszce można było po raz kolejny doświadczyć, jak przez wyśpiewywanie pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnych, w których wybrzmiewa motyw Męki, Śmierci Zbawiciela i współcierpienia Jego Bolesnej Matki, dzięki wierze otwieramy się na perspektywę chrześcijańskiej nadziei. W VI już Regionalnym Przeglądzie Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej, udział wziął szereg zespołów wokalnych, chórów oraz orkiestry dęte. Głoszenie śpiewem chwały naszego umęczonego Zbawiciela rozpoczęło się w kościele Sanktuaryjnym przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, gdzie o godz. 15.00 J.E. Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak sprawował Mszę św. w intencji wykonawców i uczestników przeglądu. Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, Kustosz Sanktuarium na Kalwarii w Praszce, witając wszystkich zgromadzonych na modlitwie zachęcał aby poprzez modlitwę, śpiew i słuchanie, które przeradza się w kontemplację wszyscy weszli raz jeszcze na Golgotę, „gdzie Chrystus pragnie do każdego z nas powiedzieć, wskazując na Maryję <>”. Dostojny celebrans w celebrowanej Eucharystii zawierzył wszystkich Tej, która przez swoją wierność Bogu aż do końca zwyciężyła wraz z Zbawcą, który na krzyżu pokonał śmierć, piekło i szatana. Po skończonej Mszy Św. wszyscy udali się do kościoła Św. Rodziny, gdzie odbyła się zasadnicza część Przeglądu, czyli przesłuchanie wszystkich wykonawców i wyłonienie zwycięzców. Jury, pod przewodnictwem Ks. Kustosza Sanktuarium i gospodarza miejsca, wyłoniło zwycięzców w trzech kategoriach: zespoły wokalne, chóry i orkiestry dęte. W kategorii Zespoły wokalne zwyciężył zespół „Studio Piosenki” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce. W kategorii Chóry tryumfował drugi rok z rzędu Chór Mieszany „Cantilena” z parafii pw. Św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie. Natomiast w kategorii Orkiestry Dęte zwyciężyła Orkiestra Reprezentacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej.

Nagrodę Specjalną tegorocznego Przeglądu, otrzymał Ks. Prałat dr hab. Marian Duda. Przyznana ona została za krzewienie kultu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. To właśnie tenże laureat jest autorem tekstu pieśni koronacyjnej. To on przygotował „Modlitewnik Rodzinny” towarzyszący peregrynacji w rodzinach Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, oraz przygotował tekst Nowenny Miesięcy przygotowującej wiernych w Sanktuarium na Kalwarii w Praszce do uroczystości koronacyjnej.

Przegląd zakończył się słowem pożegnania Ks. Kustosza Kalwarii w Praszce, który dziękując wszystkim przybyłym podkreślał wyjątkowość tegorocznego Przeglądu, który odbył się w roku koronacyjnym. Zaznaczył także, że stanowił on ważny element w przygotowaniu do wrześniowej koronacji cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia koronami papieskimi. Wszyscy zostali także przez niego zaproszenie na to wydarzenie, po czym przyjęli błogosławieństwo Ks. Arcybiskupa.

Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce organizowany jest przez Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce, przy współudziale Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce, oraz Publicznego Gimnazjum Im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objęli J.E. Ks. Arcybiskup Dr Wacław Depo, Metropolita Częstochowski, oraz władze Miasta i Gminy Praszka.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński