Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceZa nami IV Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej
w Praszce

W środę (20 marca) w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Praszkowskiej odbył się IV Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej, w której udział wzięły Zespoły wokalne, Chóry i Orkiestry Dęte. Nad przedsięwzięciem honorowy patronat objął metropolita częstochowski, abp Wacław Depo. Wszystko rozpoczęło się uroczystą Mszą św., której przewodniczył oraz wygłosił homilię abp Stanisław Nowak.

Homilię Ksiądz Arcybiskup rozpoczął od zwrócenia uwagi, iż znajdujemy się teraz w czasie szczególnym. – Niedługo zaczną się wielkie misteria, Największy Tydzień w Roku Kościelnym, tydzień męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Męka Pana Jezusa w Liturgii tego tygodnia jest w wymiarze duchowym, nie ma jeszcze biczowania, ukrzyżowania. Święty Jan mówi w Ewangelii, iż był to już czas usiłowania zabicia Jezusa, w tym czasie już chciano go zabić. Jego rodakom nie podobało się to, co Jezus głosi, chciano Go wprowadzić na górę i strącić. Kiedy zbliżała się męka, chwycono za kamienie, bo uważano, że Jezus bluźni, a On przecież mówił prawdę. Jezus pytał, za jaki czyn chcą go zabić? Oni odpowiedzieli: – „bo nazywasz siebie Synem Bożym”.

- Ten Przegląd Pieśni Pasyjnej jest bardzo dobry właśnie w tym czasie. W przyszłym tygodniu już zanurzymy się w pełni w męce Pana Jezusa, cały Kościół będzie płakał nad Jego męką i otwierał się na Zmartwychwstanie, a ten tydzień jest dobrym czasem, by właśnie posłuchać tych melodii, pieśni rzewnych, one wzruszają, każą jakby płakać, mówią, że „nie ludzie Cię skrzywdzili, tylko mój grzech”. Są tu grzechy każdego z nas. Wychodzi tu ten płacz, ta głębia, ten żal za Jezusem, który za nas cierpiał. Czy warto tę mękę aż tak opisywać? Cóż za pytanie. Dla nas wart jest Jezus najpiękniejszej pieśni, Jego męka jest jakby Słońcem wszystkich czasów, wszystko obraca się wokół tego Słońca, wokół tej Tajemnicy, „że tak Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał”. Teologowie mówią, że jakby na świecie z całej Biblii zostało tylko to jedno zdanie to wystarczy. Wystarczy ono do szczęścia, do sensu, taka to ważna prawda, dlatego Krzyż jest wszędzie, wszystko jest w nim zawarte. Ten Krzyż przechodzi chwale Jezusa Zmartwychwstałego – powiedział abp Stanisław Nowak.

Były ordynariusz częstochowski na zakończenie kazania nawiązał do obrazu z Ewangelii. – Niektórzy uczeni dziś mówią, że są Bogami, ustanawiają nowe przykazania, Nabuchodonozor podobnie twierdził już w czasach Jezusa. Na dźwięk trąbek ludzie mieli padać na twarz, a trzej młodzi chłopcy, wyznawcy Boga Jedynego, uczniowie wielkiego proroka Daniela powiedzieli: – Nie! Tylko przed Bogiem możemy padać na twarz. Zdenerwowany król kazał rozpalić piec do czerwoności i wrzucił młodych chłopców do tego pieca. Bóg zachował ich przy życiu, Nabuchodonozor był zdumiony, że ogień się ich nie imał. Ostatecznie zwolnił ich z tej kaźni. To jest obraz męki Pana Jezusa właśnie. Jezus spalił grzechy świata przez swoją mękę. Ludzie weszli w straszne grzechy, on posłał im Syna, aby spalić te grzechy. Taka była cena grzechu. W ogień wejdą ci, którzy zlekceważą krew Boga, mamy ten obraz w dzisiejszej Liturgii, męka Jezusa to jest centrum wszystkiego. My chrześcijanie wyznajemy Boga w centrum, Krzyż po środku. Warto temu Jezusowi śpiewać, przygotowywać się drodzy uczestnicy do tego wydarzenia. Cieszę się, że zadaliście sobie wiele trudu przygotowując się. Nie chodzi tutaj głównie o to, żebyście byli specjalnie oklaskiwani, ale Zmartwychwstanie jest warte najpiękniejszej melodii, bo na miłość Bożą może odpowiedzieć człowiek tylko swoją miłością – zakończył homilię Ksiądz Arcybiskup.

W części artystycznej wystąpiło 9 Zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych, 6 Chórów oraz 3 Orkiestry Dęte. Jury powołane przez organizatorów w swojej ocenie pod uwagę brały dobór repertuaru, poziom wykonawczy, interpretacje utworów oraz ogólny wyraz artystyczny. – Tegoroczny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko – Pasyjnej wpisał się w kolejną modlitwę tu na Kalwarii w Praszce, która nastrajała nas do zaśpiewania od serca i od duszy. Z roku na rok uczestników jest coraz więcej. Wszyscy wykonawcy zasługują na wielką wdzięczność, ale pośród nich musieliśmy wybrać tych, którzy zasługiwali na szczególne wyróżnienie zajmując pierwsze trzy miejsca w danych kategoriach. Było kilka zespołów młodzieżowych, których uczestnictwo cieszy w sposób szczególny. Jesteśmy bardzo wdzięczni Księdzu Arcybiskupowi Wacławowi Depo za objęcie honorowego patronatu nad naszym Przeglądem wspólnie z panem Jarosławem Tkaczyńskim, burmistrzem Praszki. Szczególne podziękowanie pragnąłbym również złożyć Jego Ekscelencji Księdzu Arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi, przyjacielowi tutejszego Sanktuarium, który sprawował Mszę św. dziękczynno – błagalną poprzedzającą nasz Przegląd – powiedział Katolickiemu Radiu FIAT ks. prałat dr Stanisław Gasiński, proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny w Praszce oraz kustosz Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego w Praszce.

Księdza prałata zapytaliśmy również, jakie są najważniejsze cele Przeglądu. – Najistotniejsze jest kultywowanie i popularyzacja Pieśni Kalwaryjsko – Pasyjnej, ewangelizacja poprzez śpiew. W taki sposób pragniemy odkrywać istotę duchowości kalwaryjskiej, męki, śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. Chcemy również uczuć pamięć bł. Jana Pawła II, który był szczególnie naznaczony duchowością kalwaryjską. Podczas ostatniej Mszy św. naszego Papieża na polskiej ziemi powiedział On: – „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce, módlcie się tam za mnie”. – dodał ks. prałat dr Stanisław Gasiński.

Po konsultacji jury ogłosiło następujące wyniki:

I Kategoria: Zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne: 1. Zespół wokalny Publicznego Gimnazjum Im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce 2. Zespół Pieśni Ludowej „Prosna” z Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce 3. Zespół wokalno – instrumentalny „Jarzębina” z Gminnego Ośrodka Kultury w Rędzinach

II Kategoria: Chóry: 1. Chór Męski „Cantamus” z Parafii Św. Marcina w Kępnie 2. Chór Młodzieżowy Domu Kultury w Wieluniu 3. Chór „Fabryka Muzyki” z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kluczborku

III Kategoria: Orkiestry Dęte: 1. Orkiestra Dęta OSP z Dzietrzkowic 2. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Reprezentująca OSP w Zajączkach 3. Orkiestra Reprezentacyjna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Białej – W Praszce wystąpiliśmy po raz pierwszy. Myślę, że pokazaliśmy najlepiej to co potrafimy i doskonale wyraziliśmy klimat pasyjny. Poziom był bardzo wysoki, dlatego cieszymy się z najniższego stopnia podium – powiedzieli po konkursie młodzi wykonawcy z Chóru „Fabryka Muzyki” z Kluczborka.

- Istniejemy od września, natomiast jest to dopiero nasz trzeci występ poza szkołą i trzecie zwycięstwo. Wcześniej zajęliśmy pierwsze miejsce w konkursach Pieśni Patriotycznej oraz w Przeglądzie Szkolnych Zespołów Artystycznych w Oleśnie. Staraliśmy się bardzo, widzieliśmy, że jury się podobało i liczyliśmy, że ocenią nas wysoko. Daliśmy z siebie naprawdę wszystko – skomentowała z kolei opiekunka zespołu reprezentującego Publiczne Gimnazjum Im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, który okazał się najlepszy w kategorii: Zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne.

Dyplomy oraz puchary zwycięzcom wręczyli Ksiądz Arcybiskup Stanisław Nowak, ks. prałat dr Stanisław Gasiński oraz Jarosław Tkaczyński, burmistrz Praszki. Całość zakończyła się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego oraz uroczystym błogosławieństwem udzielonym przez abp. Stanisława Nowaka.PARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński