Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w PraszceV Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce, 5 kwietnia 2014 r.

Pieśń Pasyjna w Sanktuarium na Kalwarii w Praszce

„Pozwól mi Twe męki śpiewać
I z czułością ubolewać
O Baranku bez zmazy
Który gładzisz me skazy
Jezu piętnuj Twemi rany w głębi serca chrześcijany
Niechaj boleść śmierci Twej
zmniejszy bóle śmierci mej”.


Od kilku lat muzykolodzy i duchowni w Polsce dyskutują nad coraz mocniej dostrzeganym kryzysem muzyki sakralnej i liturgicznej. Nasze kościoły milkną, wierni nie podejmują śpiewu, zapominane są stare pieśni, a wśród nich te bodajże najpiękniejsze – polskie pieśni pasyjne. Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce, stara się wychodzić naprzeciw temu kryzysowi. Już od 5 lat, Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce, główny organizator i gospodarz Regionalnego Przeglądu Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej, staje się miejscem spotkania tych, którzy w szczególny sposób, poprzez muzykę i śpiew wyrażają swoją pobożność zakorzenioną w rozpamiętywaniu Męki i Śmierci Chrystusa. Pomysłodawcą i głównym kierownikiem Przeglądu jest gospodarz i Kustosz miejsca Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński. W tym roku Przegląd, który odbył się 05 kwietnia br. obecnością swoją uświetnili J.E. Ks. Abp Stanisław Nowak, niestrudzony głosiciel i świadek Jezusa umęczonego, który stale uczy nas jak iść śladami Męki Chrystusa, aby mieć udział w Jego Zwycięstwie oraz Burmistrz Miasta Praszka p. Jarosław Tkaczyński. Obecni byli również p. Jacek Pac dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Praszce oraz p. Danuta Czemielewska-Cholak Dyrektor Publicznego Gimnazjum Im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, którzy rokrocznie współpracują przy tym przedsięwzięciu. Warto w tym miejscu wspomnieć, iż od trzech lat, J.E. Ks. Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, obejmuje Patronatem Honorowym Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce.

Tegoroczny Przegląd rozpoczął się już o godz. 14.00 kiedy to z Kościoła Sanktuaryjnego pod wezwaniem Matki Bożej Kalwaryjskiej wyruszyła procesja, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, przez teren Kalwarii do kaplicy „Pan Jezus u Heroda”, która tego dnia została poświęcona, a która to stanowi jego fundację. Podczas tego poświęcenia śpiewał zespół wokalny z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce pod kierunkiem ks. wikariusza Tomasza Śleziaka. W czasie tej krótkiej pielgrzymki, pątnicy mogli doświadczyć, że w Sanktuarium na Kalwarii w Praszce, tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa są niejako na wyciągnięcie ręki. O godz. 15.00, w godzinie miłosierdzia, w Kościele Sanktuaryjnym, przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, rozpoczęła się Przenajświętsza Eucharystia w intencji organizatorów i wszystkich uczestników tegorocznego Przeglądu, pod przewodnictwem J.E. Ks. Abp. Dr. Stanisława Nowaka. Dostojny celebrans w homilii podkreślał jak ważne jest, aby zakochać się w Kalwarii. Zachęcał nas do ciągłego wysiłku, mówiąc, że dla Jezusa, dla Jego Męki, dla Jego Miłości warto pracować, poświęcać się. „Wart jest Jezus dróżek, kaplic, całej tej pięknej Kalwarii w Praszce”. Przypomniał słowa Janowej Ewangelii, które nazwał jakąś kwintesencją słów Boga „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego nam dał, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Po zakończeniu Eucharystii został odczytany Akt Zawierzenia Ojca Świętego Bł. Jana Pawła II Matce Bożej Kalwaryjskiej a po nim wszyscy zebrani przeszli do kościoła Świętej Rodziny, gdzie odbyło się przesłuchanie uczestników Przeglądu Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej.

Modlitwą, śpiewem i słuchaniem, które przeradza się w kontemplację mieliśmy okazję dzięki wykonawcom wszyscy raz jeszcze wejść na Golgotę. Zespoły Wokalne, Chóry i Orkiestra Dęta, którzy przybyli tego kwietniowego dnia na Kalwarię w Praszce niemal jednym głosem wyśpiewywali chwalebną Mękę i Śmierć Bożego Syna, oraz współcierpienie Jego Bolesnej Matki. Decyzją jury w składzie: Ks. Prałat Dr Stanisław Gasiński, p. Danuta Czemielewska-Cholak, p. Mirosław Kowalczuk i p. Michał Jędryszek, pierwsze miejsce w kategorii „Zespoły wokalne” zdobył Zespół wokalny Publicznego Gimnazjum Im. Ojca Św. Jana Pawła II w Praszce, drugie miejsce przyznano Scholi Liturgicznej Parafii Zesłania Ducha Świętego w Lindowie, natomiast trzecie miejsce zdobyła Schola „Katarzynki” z Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Strojcu. W kategorii „Chóry” triumfował Chór mieszany „Cantilena” z Parafii P.w. Św. Franciszka z Asyżu w Częstochowie, drugie miejsce zdobył Chór „Cantate Angeli” z Parafii P.w. Św. Erazma BM w Sulmierzycach natomiast trzecie miejsce przyznano Chórowi Parafii P.w. Stygmatów Św. Franciszka z Ostrów nad Okszą. Specjalnym wyróżnieniem została uhonorowana Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Pątnowa. Mimo, że przegląd niejako wyłania zwycięzców, to zwycięzcami byli wszyscy, którzy nie szczędzą czasu i sił, aby modlić się śpiewem, wychwalając Jezusa umęczonego i zmartwychwstałego.

Tegoroczny, piąty już Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce przeszedł do historii. Dziękujemy Bogu za to, że nie brakuje ludzi, którzy czują Mękę Chrystusa sercem i sercem też ją wyśpiewują. Już dziś zapraszamy na szósty Przegląd, który będzie miał miejsce w przyszłym roku. Jest to zawsze okazja, aby u progu kulminacyjnej części Wielkiego Postu wejść w niego z duszą przepełnioną Bożym Światłem, który napełnia nas nabożne wyśpiewywanie tego, co Jezus wykonał dla naszego zbawienia. Każdoroczny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej na Kalwarii w Praszce ma na celu rozbudzenie w nas pobożności kalwaryjskiej, pobudzenie naszej wiary i miłości do Jezusa umęczonego i Zmartwychwstałego, oraz pośrednio przygotowuje nas do dobrego przeżycia Świętego Triduum Paschalnego.

Zobacz również GALERIĘ ZDJĘĆPARAFIA KATOLICKA
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka
– Archidiecezja Częstochowska –

Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka
35 8591 0007 0390 0930 1948 0001


tel. (34) 359-08-69

Proboszcz i Kustosz: ks. prał. dr Stanisław Gasiński